Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: projekt uchwały


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024 2023-11-09 08:47:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-11-09 08:44:54
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-11-02 09:25:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2024 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2023-11-02 09:20:50
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 2023-10-27 13:41:06
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-27 13:39:57
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Powiatu Słupskiego 2023-10-25 11:12:13
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie diet radnych Powiatu Słupskiego 2023-10-25 11:11:21
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-10-20 12:44:22
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-20 12:43:39
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 2023-10-20 12:42:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umów w sprawie przekazania komputera przenośnego typu laptop w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Ministrem Cyfryzacji 2023-10-19 10:06:01
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-19 10:04:34
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku miejscowości Mzdówko (gmina Kępice)" 2023-10-13 11:49:53
Projekt uchwały Rady w sprawie obowiązujących w 2024 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających Powiatu Słupskiego 2023-10-13 11:46:40
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2024 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2023-10-13 11:45:24
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-10-13 11:44:18
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom położonym na terenie Powiatu Słupskiego 2023-10-13 11:43:08
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej 2023-10-13 10:35:21
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-13 10:33:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-10-06 10:19:45
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-06 10:19:04
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2023-10-05 10:16:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2023-10-05 10:10:00
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych przez zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-09-29 11:04:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg zlokalizowanych w miejscowościach Obłęże, Przytocko do kategorii dróg gminnych 2023-09-29 10:59:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-09-28 08:33:21
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-09-28 08:32:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-09-28 08:31:26
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-28 08:30:29
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.: "Zdolni z Pomorza" w imieniu Powiatu Słupskiego 2023-09-28 08:29:24
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2023-09-28 08:27:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka do 2027 roku z perspektywą do 2030" 2023-09-28 08:26:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)" 2023-09-25 10:38:27
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo) 2023-09-25 10:37:23
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko- Strzelino (do transformatora)" 2023-09-25 10:35:40
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)" 2023-09-25 10:34:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" 2023-09-25 10:33:08
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/507/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-09-25 10:31:18
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2023-09-25 10:29:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Starostwa Powiatowego w Słupsku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-22 08:48:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Starostwa Powiatowego w Słupsku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-21 08:57:50
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-14 09:28:31
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-09-08 07:47:57
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-08 07:47:15
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-09-08 07:46:27
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)" 2023-09-08 07:43:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)" 2023-09-08 07:39:19
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)" 2023-09-08 07:37:47
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie statutu Rady Seniorów Powiatu Słupskiego 2023-09-08 07:36:39
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-08 07:34:57
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2023-09-07 11:45:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-05 13:50:06
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie do zasobu Powiatu Słupskiego, w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-09-05 13:49:16
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej nr 101370G 2023-09-05 13:48:05
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w latach 2023-2026 2023-09-05 13:28:33
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-09-05 13:27:30
Projekt uchwały Zarząd Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-08-30 12:12:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2023-08-29 11:51:24
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-08-28 12:02:21
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku 2023-08-28 12:00:54
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupskiego 2023-08-23 11:21:10
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Charnowo 2023-08-22 13:36:15
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słupskiego 2023-08-14 14:00:59
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-08-14 13:58:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-08-14 13:57:22
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)" 2023-08-14 13:55:29
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)" 2023-08-14 13:54:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od 1 września 2023 roku 2023-08-14 13:51:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-08-08 09:29:00
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-08-08 09:17:51
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w spawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/313/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku 2023-08-07 12:17:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/335/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Powiatu Słupskiego 2023-08-07 12:16:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2023-08-04 10:14:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-26 11:18:23
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-18 14:07:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2023-2026 2023-07-18 14:07:12
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 2023-07-18 14:06:35
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w latach 2023-2026 2023-07-12 10:54:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-12 10:53:19
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-12 10:52:13
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-12 10:50:45
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-12 10:49:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2023-07-12 10:47:17
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-07-12 10:45:28
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-07 11:33:36
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-29 11:23:42
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-06-28 14:09:19
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-06-28 14:07:32
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy, w związku z dotacją od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku 2023-06-21 11:45:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-21 11:43:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udostępnienia nieruchomości Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z niej 2023-06-21 11:43:04
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2023-06-21 11:41:57
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy, w związku z partnerskim udziałem w programie Erasmus+ 2023-06-21 11:41:07
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie użyczenia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie 2023-06-16 12:53:52
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-06-16 12:52:07
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-16 12:49:47
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-06-12 11:40:51
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-12 11:38:26
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-06-12 11:37:12
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (Gmina Ustka)" 2023-06-12 11:35:27
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)" 2023-06-12 11:34:00
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2023-06-12 11:13:08
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustce, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce; 2023-06-12 11:11:24
Nr 76/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-05-29 09:44:07
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową przebiegającą przez miejscowość Redzikowo na odcinku od granic miasta Słupska do drogi krajowej S6 2023-05-29 08:12:44
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk 2023-05-29 08:07:01
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy Rady Gminy Słupsk dotyczącej przystąpienia do zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk 2023-05-29 08:05:16
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 2023-05-26 10:53:10
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 2023-05-26 10:14:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Potęgowo na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" 2023-05-26 10:12:44
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-26 10:11:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-05-26 10:10:31
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-05-26 10:09:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r." 2023-05-26 10:07:48
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-26 10:06:28
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-05-17 12:00:33
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-17 11:59:37
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-17 11:58:42
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2023-05-17 11:57:23
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-05-15 10:17:22
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-15 10:12:47
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2023-05-15 10:04:45
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2022 rok 2023-05-11 09:45:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-11 09:42:29
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiegow sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)" 2023-05-05 08:14:45
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Czerwieniec i Laska 2023-04-28 09:37:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-25 10:22:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 2023-04-25 10:21:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2023-04-25 10:20:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2023-04-25 10:19:54
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-19 15:00:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028 2023-04-19 14:59:48
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie Kończewo, gmina Kobylnica, do kategorii dróg gminnych 2023-04-19 14:54:34
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 14:07:00
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 14:06:09
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 14:05:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 14:04:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 14:03:41
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Słupski na rzecz Gminy Kępice 2023-04-17 14:02:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2023-04-17 13:59:35
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2023-04-17 13:58:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." 2023-04-17 13:57:27
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/507/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-04-17 13:55:58
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-13 15:15:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-05 14:08:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2023-04-05 14:06:54
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-04-04 07:51:02
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-04-04 07:49:44
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-04 07:47:01
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-04 07:45:19
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-04 07:43:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki "Funduszu Pomocy" na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-03-31 13:15:34
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-03-31 13:14:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-03-30 09:11:12
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-30 09:10:10
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Gminy Słupsk dotyczącej zmiany nazwy Gminy Słupsk na "Gmina Redzikowo" 2023-03-24 09:56:29
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-23 12:56:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-03-23 12:54:58
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-23 12:53:55
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Rady Gminy Kobylnica w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica 2023-03-23 11:56:47
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupsk powodującej zmianę granicy powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji 2023-03-23 11:55:49
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-03-14 15:10:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-14 15:09:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-03-13 12:32:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-13 12:31:18
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/364/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)" 2023-03-13 12:30:35
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" 2023-03-13 12:29:24
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)" 2023-03-13 12:28:23
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2023-03-13 12:27:03
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-03-13 12:25:27
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-03-09 10:59:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" 2023-03-08 12:33:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-08 12:32:40
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-08 12:30:36
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-08 12:27:37
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-08 12:26:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2023-03-02 12:50:23
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-02 12:49:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-02 12:48:45
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-02 12:47:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości 2023-02-28 15:01:04
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-27 14:49:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Świeciechowo, gmina Damnica, do kategorii dróg gminnych 2023-02-27 14:46:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania pełnomocnictw radcy prawnemu zatrudnionemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 2023-02-27 14:45:49
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-22 13:48:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-02-20 11:17:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-20 11:17:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr L/481/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku 2023-02-20 11:16:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:37:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-02-16 11:35:08
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-16 11:33:42
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-16 11:32:36
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:31:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-02-16 11:30:06
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego ogłoszonych w 2023 roku 2023-02-16 11:28:33
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:26:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-07 12:59:57
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-02 11:17:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-02-02 11:13:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2023-02-02 09:52:00
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2023-02-02 09:51:08
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustce, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-02-01 11:29:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-24 10:23:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-01-24 10:22:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu rożyszczeńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy 2023-01-24 10:21:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2023 r. 2023-01-24 10:20:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-01-23 13:47:50
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wielka Wieś 2023-01-18 15:34:40
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-01-18 12:26:26
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Słupski za rok 2022 2023-01-18 12:25:32
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2023-01-18 12:13:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-18 12:12:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2023 rok 2023-01-18 12:10:56
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-01-18 11:47:43
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2023-01-02 08:55:32
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-02 08:54:40
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-01-02 08:52:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-01-02 08:51:59
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLV/429/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)". 2022-12-23 11:47:35
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/337/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Kluki (gmina Smołdzino)" 2022-12-23 11:46:36
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLV/430/2022 "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (Gmina Ustka)" 2022-12-23 11:45:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap II (gmina Ustka)" 2022-12-23 11:38:32
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2022-12-22 08:57:47
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-21 12:50:00
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 2022-12-21 12:48:31
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy 2022-12-21 12:28:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-12-19 11:18:09
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-19 11:17:19
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku 2022-12-19 11:16:14
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 2022-12-19 11:13:24
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku 2022-12-19 11:12:28
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-12-16 10:20:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-16 10:19:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-12-16 10:13:42
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-12-14 08:25:41
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-14 08:25:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 2022-12-12 10:12:31
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-12-12 10:09:48
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2022-12-09 10:15:00
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr XLVII/446/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 2022-12-09 10:13:38
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)" 2022-12-09 10:12:45
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-07 14:30:03
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Słupskiego. 2022-12-02 13:10:43
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-30 12:41:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-11-28 09:23:43
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-28 09:22:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2022-11-28 09:21:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2022-11-28 09:20:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocowaniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)"" 2022-11-24 14:59:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Gminy Miasto Ustka zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicą Koszarową stanowiącą drogę gminną nr 100051G 2022-11-24 14:58:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-23 10:19:03
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-11-21 15:59:17
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-11-21 15:58:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-17 10:57:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-11-15 11:33:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-11-15 11:32:29
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLI/402/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. "Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka" 2022-11-14 14:16:55
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/450/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)" 2022-11-14 14:15:41
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/340/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)" 2022-11-14 14:14:43
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie okresowych stypendiów sportowych 2022-11-14 14:13:14
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2022-11-14 14:11:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XL/391/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-11-14 14:10:36
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego 2022-11-14 14:01:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-11-10 09:26:22
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 2022-11-08 15:09:22
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2022-11-08 15:08:00
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności 2022-11-08 12:58:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-02 13:54:01
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2022-11-02 13:49:00
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-11-02 13:47:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku 2022-11-02 13:45:55
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 r. 2022-10-27 13:48:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-27 13:47:34
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-27 13:46:37
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zakresu pomocy zapewnianej przez Powiat Słupski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-21 12:20:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-21 12:02:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2022-10-19 14:28:40
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-10-19 14:27:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)" 2022-10-19 11:44:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-10-17 11:10:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-17 11:09:00
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)" 2022-10-17 11:07:31
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-10-17 10:48:33
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-17 10:46:51
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/339/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)"" 2022-10-11 13:29:25
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" 2022-10-11 13:26:18
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2022-10-11 13:12:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2022-10-11 13:10:49
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. "Dostępny Powiat Słupski -poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku" 2022-10-11 13:04:48
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat" 2022-10-11 13:03:42
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 2022-10-11 13:02:01
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2022-10-11 12:59:42
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2022-10-11 12:58:19
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-10-05 15:00:56
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-05 14:59:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-27 13:38:26
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-23 09:54:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-16 13:04:50
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022. 2022-09-16 11:00:37
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-09-16 10:08:44
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.: Organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" w imieniu Powiatu Słupskiego oraz wyznaczeniu jej na koordynatora współpracy międzysektorowej 2022-09-15 09:26:31
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-09-13 09:52:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-09-13 09:50:58
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-13 09:49:55
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2022-09-13 09:48:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)"" 2022-09-09 13:45:47
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego 2022-09-09 13:44:38
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. ""Bilet"" 2022-09-09 13:42:06
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-08 15:18:10
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2022-09-08 15:17:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-09-06 12:19:12
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia procedury realizacji świadczeń wypłacanych opiekunom tymczasowym dzieci, które przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 2022-09-01 08:13:02
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości. 2022-08-30 15:09:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-08-30 11:47:14
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-30 11:45:58
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-25 09:34:35
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2022-08-25 09:31:28
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2022-08-25 08:08:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-24 08:44:34
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-08-24 08:43:43
Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." 2022-08-24 08:23:23
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-18 11:26:51
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2022-08-18 10:43:19
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2022-08-17 11:41:21
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" 2022-08-11 12:57:40
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2022-08-11 12:54:39
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2022-08-11 12:12:35
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203- Charnowo (Gmina Ustka)" 2022-08-11 11:57:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)" 2022-08-11 11:49:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-08-08 08:59:09
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-08 08:58:29
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-08-04 13:39:12
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-04 13:38:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2022-07-26 11:47:09
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-19 14:59:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-19 14:58:10
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-07-19 09:46:54
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-07-14 09:34:14
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-14 09:33:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeń majątkowych i OC 2022-07-14 09:31:58
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 6/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-07-14 09:30:50
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-07-14 09:29:34
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2022-06-28 08:36:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-23 14:44:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-06-23 14:43:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-06-13 13:58:12
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-13 13:28:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2022-06-13 13:27:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-06-13 13:25:50
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-06-13 12:09:42
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" 2022-06-13 12:07:34
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" 2022-06-13 12:02:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)"" 2022-06-13 12:01:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2022-06-13 11:59:35
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030" 2022-06-13 11:38:58
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021" 2022-06-13 11:36:50
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym" 2022-06-09 10:21:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2022-2025 2022-06-08 09:22:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2022-06-08 09:21:47
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-02 12:14:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-06-02 11:55:27
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-06-02 11:54:21
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-02 11:52:57
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-26 08:42:26
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-26 08:41:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-26 08:40:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-05-26 08:39:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." 2022-05-26 08:37:21
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo?wychowawczej typu rodzinnego w latach 2022-2025 2022-05-16 09:40:10
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-10 11:36:43
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-10 11:35:50
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-10 11:35:08
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok 2022-05-10 11:34:01
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-05-05 12:09:09
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 2022-05-05 09:25:41
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-04 14:15:05
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-04 14:14:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-04-26 13:46:26
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-26 13:35:11
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3562Z na odcinku Policko-Wyszebórz 2022-04-26 13:33:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-21 14:00:21
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-21 13:59:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego dotyczących udzielenia pełnomocnictw 2022-04-21 13:58:37
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-04-21 13:57:52
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-04-21 13:55:56
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2022-04-21 13:54:19
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2022-04-21 13:53:27
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2022-04-21 13:52:21
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2022-04-21 13:51:29
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Głobino, do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 13:44:02
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-04-20 10:04:02
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-20 10:03:03
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno"" 2022-04-20 10:01:48
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-04-15 08:59:16
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr 50/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-15 08:57:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2022-04-15 08:56:12
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2022-04-15 08:53:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2022-04-15 08:48:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-04-15 08:47:55
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-04-15 08:45:23
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka"" 2022-04-08 13:16:25
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Miastu Słupsk zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka 2022-04-08 13:15:29
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G 2022-04-08 13:14:20
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu rożyszczeńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy 2022-04-08 13:12:38
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/338/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub-granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)"" 2022-04-08 13:11:26
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" 2022-04-08 13:09:59
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Bożenie Szycko stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-04-08 13:09:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku 2022-04-08 13:03:40
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-04-08 13:02:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2022-04-07 09:31:17
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-07 09:11:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 46/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-07 09:10:24
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-07 09:08:47
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-04-04 15:24:33
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-04 15:22:04
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy 2022-04-04 15:20:46
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-03-30 13:24:01
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-03-30 13:22:25
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-30 13:21:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 2022-03-29 08:34:46
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska 2022-03-29 08:32:56
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 50/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2022-03-22 14:25:50
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-03-22 14:24:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 3708Z na odcinku Rusko - Domasławice 2022-03-22 14:23:14
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/386/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 2022-03-22 09:22:35
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-03-16 13:15:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-03-15 13:02:10
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-15 13:01:14
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-03-15 13:00:07
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/315/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)" 2022-03-15 12:59:00
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/317/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)"" 2022-03-15 12:57:07
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/314/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)" 2022-03-15 12:55:28
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-03-11 08:17:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia ruchomego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 2022-03-11 08:16:04
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 2022-03-11 08:14:53
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-03-11 08:13:46
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 24/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych 2022-03-04 08:26:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-03-03 12:44:51
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-03-03 12:43:40
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 2022-03-02 08:52:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-02-23 15:24:15
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-02-23 15:23:24
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej - "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-02-23 15:22:20
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-02-23 15:21:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-02-23 15:20:51
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-02-18 08:20:22
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich 2022-02-17 10:01:47
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku 2022-02-17 09:59:23
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" 2022-02-17 09:57:43
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/319/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)", 2022-02-14 15:16:31
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)", 2022-02-14 15:14:49
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/318/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)", 2022-02-14 15:13:36
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/320/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)", 2022-02-14 15:12:26
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-02-11 14:00:32
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Damnica, do kategorii dróg gminnych 2022-02-09 14:21:38
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-09 13:47:19
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-02-09 13:46:21
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-04 12:00:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)" 2022-02-04 11:59:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-01 09:18:46
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-27 15:20:35
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie składania informacji z wykorzystania wsparcia z realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu - "Laboratoria przyszłości" 2022-01-26 15:26:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2022-01-26 15:24:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 2022-01-20 12:30:52
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2022-01-20 12:29:39
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-20 12:28:06
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-01-20 12:26:56
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2022 roku 2022-01-20 12:25:24
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2022-01-20 12:24:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-01-20 12:23:20
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Słupskiego dotyczącego zmiany granicy Miasta Słupska naruszającą granicę powiatu słupskiego 2022-01-14 07:57:27
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przepro