Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konsultacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacje dotyczące zadania: "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego" 2024-03-21 11:52:10
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030" 2024-03-07 15:22:38
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok 2023-09-27 14:31:44
Konsultacje dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-05 08:33:32
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka 2023-04-12 14:31:04
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok 2022-10-14 14:50:47
Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030 2022-09-30 14:35:57
Konsultacje dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego 2022-09-30 14:35:42
Konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 2022-09-30 14:35:29
Konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka 2022-09-30 14:35:12
Konsultacje projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 2022-09-30 14:34:51
Konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu w Lubuczewie 2022-09-30 15:12:01
Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie okresowych stypendiów sportowych 2022-09-30 15:10:58
Konsultacje na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce 2022-09-30 15:08:29
Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2022-09-30 15:07:34
Konsultacje dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 2022-09-30 15:06:32
Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 2022-09-30 15:05:44
Konsultacje dotyczące projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 - 2020 2022-09-30 15:04:49
Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2022-09-30 15:02:54
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultacji z powiatową radą działalności pożytku publicznego z dnia 26 lutego 2016 r. 2022-09-30 15:01:42
Konsultacje dotyczące Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 - 2018 2022-09-30 15:00:39
Konsultacje dotyczące szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi... 2022-09-30 14:58:45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
30 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Mirosław Górak

Data publikacji:
30 wrz 2022, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 14:34