Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 86/2023 Starosty Słupskiego z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2023-11-10 12:50:26
Zarządzenie Nr 85/2023 Starosty Słupskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2023-11-08 13:12:19
Zarządzenie Nr 84/2023 Starosty Słupskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2023-11-08 12:14:38
Zarządzenie Nr 83/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji ruchomości, które zostały przejęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 2023-11-07 12:42:12
Zarządzenie Nr 82/2023 Starosty Słupskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2023-11-06 13:56:44
Zarządzenie Nr 81/2023 Starosty Słupskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia w drodze darowizny 2023-11-06 13:55:42
Zarządzenie Nr 80/2023 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-10-24 13:13:49
Zarządzenie Nr 79/2023 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-10-20 14:28:43
Zarządzenie Nr 78/2023 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2023-10-20 09:03:10
Zarządzenie Nr 77/2023 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-10-18 09:51:29
Zarządzenie Nr 76/2023 Starosty Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu w roku 2024 do Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 2023-10-05 12:41:44
Zarządzenie Nr 75/2023 Starosty Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. uchylające zarządzenia w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy, w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów oraz w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-10-05 11:52:50
Zarządzenie Nr 74/2023 Starosty Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2023-10-05 11:29:48
Zarządzenie Nr 73/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-10-04 12:07:50
Zarządzenie Nr 72/2023 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2023-10-02 15:28:38
Zarządzenie Nr 71/2023 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2023-10-02 15:25:48
Zarządzenie Nr 70/2023 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-10-02 15:06:17
Zarządzenie Nr 69/2023 Starosty Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-10-02 14:40:22
Zarządzenie Nr 68/2023 Starosty Słupskiego z dnia 26 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2023-09-26 11:38:56
Zarządzenie Nr 67/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-09-15 14:39:27
Zarządzenie Nr 66/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie procedury określającej sposób zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postępowania z kluczami 2023-09-15 14:14:21
Zarządzenie Nr 65/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-09-07 15:23:51
Zarządzenie Nr 64/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-09-04 15:07:33
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2023-09-04 13:21:55
Zarządzenie Nr 63/2023 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2023-08-31 13:24:34
Zarządzenie Nr 62/2023 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-08-23 08:35:55
Zarządzenie Nr 61/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-08-09 13:29:47
Zarządzenie Nr 60/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-08-07 15:31:46
Zarządzenie Nr 59/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "Daję Radość" 2023-08-02 10:33:57
Zarządzenie Nr 58/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-07-27 11:02:22
Zarządzenie Nr 57/2023 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2023-07-20 11:44:00
Zarządzenie Nr 56/2023 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian osobowych w składzie Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "Daję Radość" 2023-07-20 11:17:38
Zarządzenie Nr 55/2023 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-07-14 13:38:33
Zarządzenie Nr 54/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Powiecie Słupskim 2023-07-07 13:42:31
Zarządzenie Nr 53/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2023" 2023-07-05 10:34:04
Zarządzenie Nr 52/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-07-05 10:31:10
Zarządzenie Nr 51/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-06-27 12:58:02
Zarządzenie Nr 50/2023 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" 2023-06-22 13:56:17
Zarządzenie Nr 49/2023 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureata powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2023" 2023-06-14 12:18:07
Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat". Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. 2023-06-09 12:37:05
Zarządzenie Nr 47/2023 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2023-2027 2023-05-26 14:41:52
Zarządzenie Nr 46/2023 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2023-05-24 13:55:01
Zarządzenie Nr 45/2023 Starosty Słupskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2023-05-22 15:28:14
Zarządzenie Nr 44/2023 Starosty Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania 2023-05-18 13:43:54
Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Słupskiego" 2023-05-15 15:20:04
Zarządzenie Nr 42/2023 Starosty Słupskiego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-05-12 14:45:23
Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-05-10 14:55:57
Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-05-10 08:56:31
Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych 2023-04-27 15:04:13
Zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie, do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustka 2023-04-19 14:41:42
Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-04-14 12:52:33
Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku - czerwiec 2023 / maj 2024" 2023-04-12 15:07:43
Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" 2023-03-30 13:34:58
Zarządzenie Nr 34/2023 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów konkursu graficznego pn. "Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2023-03-16 13:45:12
Zarządzenie Nr 33/2023 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2023-03-16 13:28:30
Zarządzenie Nr 32/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2023-03-15 15:25:24
Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-03-15 14:50:44
Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-03-15 13:52:18
Zarządzenie Nr 29/2023 Starosty Słupskiego z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" 2023-03-13 14:05:26
Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2023-03-07 12:28:54
Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu etapu powiatowego XV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu słupskiego 2023-03-02 14:24:25
Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2023-02-27 13:30:15
Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim" 2023-02-23 12:31:44
Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Słupskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynacji Zasobów 2023-02-21 13:21:24
Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2023-02-15 15:35:21
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-02-15 10:28:39
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-02-15 10:26:43
Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Słupskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie "Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2023-02-14 15:15:11
Zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat". Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. 2023-02-09 14:26:09
Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie "Regulaminu działalności kontrolnej prowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2023-02-07 15:10:15
Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2023 roku 2023-02-07 15:02:14
Zarządzenie Nr 16/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023 roku 2023-02-07 14:53:07
Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu słupskiego 2023-02-02 12:53:32
Zarządzenie Nr 14/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie organizacji konkursu graficznego pn. "Zaprojektuj grafikę promująca 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2023-02-02 12:36:09
Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 2023-02-01 15:50:02
Zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy 2023-02-01 12:12:24
Plan kontroli na 2023 rok 2023-01-30 08:49:43
Plan kontroli na 2022 rok 2023-01-30 08:48:43
Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2023-01-25 08:17:09
Zarządzenie Nr 10/2023 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2023-01-20 08:50:34
Zarządzenie Nr 9/2023 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat" 2023-01-20 08:31:58
Zarządzenie Nr 8/2023 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-01-18 16:00:47
Zarządzenie Nr 7/2023 Starosty Słupskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-01-17 15:25:22
Zarządzenie Nr 5/2023 Starosty Słupskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2023-01-16 14:03:32
Zarządzenie Nr 4/2023 Starosty Słupskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2023-01-13 13:43:30
Zarządzenie Nr 3/2023 Starosty Słupskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-01-11 13:09:02
Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie, do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica 2023-01-05 12:38:27
Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie planu kontroli na 2023 r. 2023-01-04 14:14:20
Zarządzenie Nr 96/2022 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-12-22 15:23:07
Zarządzenie Nr 95/2022 Starosty Słupskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-12-15 13:25:57
Zarządzenie Nr 94/2022 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-12-13 14:18:12
Zarządzenie Nr 93/2022 Starosty Słupskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-12-09 14:25:25
Zarządzenie Nr 92/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania 2022-12-07 13:48:13
Zarządzenie nr 91/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 2022-12-07 13:35:45
Zarządzenie Nr 90/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-12-07 13:20:54
Zarządzenie Nr 89/2022 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2022-11-30 16:06:17
Zarządzenie Nr 88/2022 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-11-30 15:51:45
Zarządzenie Nr 87/2022 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-11-30 13:37:21
Zarządzenie Nr 86/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych, działającego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-11-25 10:39:50
Zarządzenie Nr 85/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-11-25 10:14:04
Zarządzenie Nr 84/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie procedury zarządzania projektem "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku" 2022-11-25 10:01:49
Zarządzenie Nr 83/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "Daję Radość" 2022-11-25 09:41:03
Zarządzenie Nr 82/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "Daję Radość" 2022-11-25 09:12:20
Zarządzenie Nr 80/2022 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-11-23 08:40:08
Zarządzenie Nr 79/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji 2022-11-21 15:22:04
Zarządzenie Nr 78/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Ciemino, Główczyce, Klęcino, Warblino 2022-11-16 15:08:55
Zarządzenie Nr 77/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oraz komisyjnego jej zniszczenia 2022-11-16 14:52:02
Zarządzenie Nr 76/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 listopada 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2022-11-14 15:44:08
Zarządzenie Nr 75/2022 Starosty Słupskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie tymczasowej wewnętrznej organizacji Wydziału Finansowo-Budżetowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-11-10 13:59:51
Zarządzenie Nr 74/2022 Starosty Słupskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. Łupawa - 2022 2022-11-08 15:10:40
Zarządzenie Nr 73/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym 2022-10-28 08:29:05
Zarządzenie Nr 72/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych 2022-10-26 14:49:53
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-10-26 13:38:51
Zarządzenie Nr 70/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie procedury określającej sposób zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postępowania z kluczami 2022-10-26 13:28:39
Zarządzenie Nr 69/2022 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-10-21 09:30:02
Zarządzenie Nr 68/2022 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego" 2022-10-20 12:57:10
Zarządzenie Nr 67/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury zarządzania projektem grantowym "Cyfrowy Powiat" 2022-10-17 10:03:18
Zarządzenie Nr 66/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-10-17 09:35:52
Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-10-14 14:52:51
Zarządzenie Nr 64/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup taboru dla publicznego transportu zbiorowego Powiatu Słupskiego" 2022-10-14 14:40:35
Zarządzenie Nr 63/2022 Starosty Słupskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zasad organizacji stażu dla osób bezrobotnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-10-06 15:21:16
Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-29 10:27:58
Zarządzenie Nr 61/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ,,Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku" 2022-09-27 13:34:47
Zarządzenie Nr 60/2022 Starosty Słupskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-09-20 13:40:52
Zarządzenie Nr 59/2022 Starosty Słupskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 2022-09-20 13:07:19
Zarządzenie Nr 58/2022 Starosty Słupskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-20 12:52:53
Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oraz komisyjnego jej zniszczenia 2022-09-12 13:42:46
Zarządzenie Nr 56/2022 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-08-10 16:19:46
Zarządzenie Nr 55/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-08-08 12:50:07
Zarządzenie Nr 54/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na założenie bazy danych BDOT 500 i GESUT - Gmina Dębnica Kaszubska 2022-08-03 13:39:11
Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli na 2022 r. 2022-07-28 12:28:34
Zarządzenie Nr 52/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-07-21 13:14:18
Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-07-19 15:18:15
Zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie 2022-07-19 11:05:15
Zarządzenie Nr 49/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2022-07-15 08:16:01
Zarządzenie Nr 48/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce 2022-07-12 08:37:12
Zarządzenie Nr 47/2022 Starosty Słupskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2022" 2022-07-11 14:15:52
Zarządzenie Nr 46/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2022-06-29 08:20:04
Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Założenie bazy danych BDOT 500 i GESUT - Gmina Dębnica Kaszubska 2022-06-27 13:12:49
Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-06-21 09:52:34
Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" 2022-06-07 13:28:20
Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-06-06 09:27:32
Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-06-02 08:29:54
Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" 2022-05-26 15:30:17
Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-05-26 15:29:21
Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-05-26 15:27:49
Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku 2022-05-26 15:26:53
Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2022-05-26 15:25:23
Zarządzenie nr 33/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 14:30:16
Zarządzenie nr 34/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 14:29:10
Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 11:14:48
Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 11:13:28
Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Słupskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych i gotówkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku" 2022-05-04 13:02:15
Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce 2022-04-28 10:04:24
Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-04-28 10:03:26
Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji przechowywania depozytów w Starostwie Powiatowym w Słupsku i prowadzenia ich rejestru 2022-04-27 12:34:39
Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2022-04-22 08:29:46
Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-04-22 08:28:00
Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 2022-04-22 08:26:59
Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. 2022-04-20 08:08:04
Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap prac budowlanych 2022-04-13 09:51:42
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-04-13 09:50:40
Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie 2022-04-12 09:48:34
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa 2022-04-12 09:47:45
Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 2022-04-12 09:46:54
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-04-12 09:46:05
Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Słupskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-03-31 13:24:40
Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Słupskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-03-31 13:23:08
Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2022-03-22 14:53:02
Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 roku 2022-03-17 09:14:00
Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2022 roku 2022-03-17 09:11:15
Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-03-17 09:05:33
Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-03-17 09:03:30
Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej działania 2022-03-17 09:02:21
Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej 2022-03-04 13:20:59
Zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2022 2022-03-03 14:23:03
Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy (APP) dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-03-01 09:13:18
Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-02-28 11:56:16
Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy 2022-02-24 10:59:51
Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-02-23 13:12:32
Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie planu kontroli na 2022 r. 2022-02-01 14:56:39
Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-02-01 14:37:57
Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy (APP) dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-01-24 16:00:27
Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2022-01-03 13:00:32
Zarządzenie Nr 105/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-30 12:48:14
Zarządzenie Nr 104/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-12-30 10:29:30
Zarządzenie Nr 103/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2021-12-22 13:38:56
Zarządzenie Nr 102/2021 Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-14 12:32:28
Zarządzenie Nr 101/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-12-08 15:04:45
Zarządzenie Nr 100/2021 Starosty Słupskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2021-12-01 10:07:07
Zarządzenie Nr 99/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2021-11-30 09:58:13
Zarządzenie Nr 98/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji 2021-11-29 14:54:33
Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 2021-11-26 10:18:29
Zarządzenie Nr 96/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-24 09:39:16
Zarządzenie Nr 95/2021 Starosty Słupskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-23 15:04:16
Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" 2021-11-22 12:13:56
Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-19 13:55:36
Zarządzenie Nr 92/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-18 10:53:24
Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-17 11:26:46
Zarządzenie Nr 90/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 2021-11-17 11:12:49
Zarządzenie Nr 89/2021 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-12 14:19:05
Zarządzenie Nr 88/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-04 15:15:38
Zarządzenie Nr 86/2021 Starosty Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w najem 2021-10-28 10:03:15
Zarządzenie Nr 85/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2021 r. 2021-10-21 14:53:48
Zarządzenie Nr 84/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-10-21 13:12:45
Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-10-19 10:51:45
Zarządzenie Nr 82/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-10-07 13:56:56
Zarządzenie Nr 81/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich 2021-10-07 13:33:40
Zarządzenie Nr 80/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-10-07 13:25:52
zarządzenie Nr 79/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-10-04 15:05:26
Zarządzenie Nr 78/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-09-24 13:47:47
Zarządzenie Nr 77/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-09-23 13:53:13
Zarządzenie Nr 77/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-09-22 15:36:50
Zarządzenie Nr 76/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I" 2021-09-22 15:29:10
Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-09-21 15:15:21
Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi o mobbing 2021-09-15 15:08:01
Zarządzenie Nr 73/2021 Starosty Słupskiego z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-09-01 14:41:42
Zarządzenie Nr 72/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2021-08-16 15:52:08
Zarządzenie Nr 71/2021 Starosty Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-08-11 12:17:21
Zarządzenie Nr 70/2021 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2021-08-10 11:39:17
Zarządzenie Nr 69/2021 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-08-10 11:34:52
Zarządzenie Nr 68/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjmowania płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-07-30 14:49:51
Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-07-29 15:10:58
Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-22 12:35:08
Zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2021-07-15 14:05:04
Zarządzenie Nr 64/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-15 12:50:20
Zarządzenie Nr 63/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-15 12:36:17
Zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-15 12:29:24
Zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-07-15 12:21:05
Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Słupskiego z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-07-06 13:34:37
Zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora danych osobowych 2021-06-30 15:23:46
Zarządzenie Nr 58/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-06-30 13:52:00
Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-06-29 14:07:15
Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2021-06-25 14:20:19
Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2021-06-25 13:56:23
Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2021" 2021-06-24 13:28:59
Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-06-24 13:15:55
Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-06-17 08:39:54
Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-06-02 15:23:38
Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-06-02 15:09:41
Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. organizacyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności nowoutworzonej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zespół Placówek Oświatowych w Ustce" 2021-06-01 10:05:35
Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż." 2021-05-31 15:54:42
Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-05-31 15:45:18
Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-05-31 15:38:26
Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-05-31 15:31:04
Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji stażu dla osób bezrobotnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-05-26 15:23:42
Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-05-26 15:19:34
Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2021-05-24 14:25:32
Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-05-24 14:14:21
Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-05-21 12:18:45
Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie powołana komisja do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce 2021-05-18 15:24:30
Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Słupskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-05-12 08:53:46
Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-05-10 15:36:09
Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-04-29 14:29:20
Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-04-23 15:14:33
Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-04-06 14:44:15
Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-26 08:31:09
Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-22 13:47:31
Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-18 14:07:52
Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-03-18 13:14:16
Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji projektu ekologicznego pn.: "Nasadzenia dawnych odmian drzew owocowych sposobem na poprawę różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego" 2021-03-16 13:38:01
Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-15 15:48:25
Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2021-03-15 15:07:41
Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-05 13:05:23
Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-05 12:37:08
Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2021 roku 2021-03-03 14:03:10
Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 roku 2021-03-02 14:59:19
Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2021-02-17 15:32:18
Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 lutego w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-02-04 13:02:50
Plan kontroli na 2021 rok - Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-02 14:04:36
Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające Procedurę zarządzenia ryzykiem 2021-02-02 13:58:35
Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-02-02 13:34:15
Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2021-02-02 13:16:03
Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zarządzania projektem "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-01-27 15:53:38
Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-27 15:40:32
Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2021 r. 2021-01-27 15:30:03
Regulamin kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego - Zarządzenie nr 12/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-01-27 15:17:14
Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-01-27 14:51:08
Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-01-21 14:23:09
Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Słupskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" 2021-01-20 15:30:40
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-18 15:07:56
Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Słupskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-12 14:06:45
Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-07 12:32:56
Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 15:28:58
Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 15:06:27
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 14:46:47
Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-04 15:42:24
Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-04 15:32:50
Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-04 15:28:26
Zarządzenie Nr 117/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-12-31 13:40:30
Zarządzenie Nr 116/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2020-12-31 13:06:30
Zarządzenie Nr 115/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania 2020-12-31 12:08:36
Zarządzenie Nr 114/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-12-31 11:51:07
Zarządzenie Nr 113/ 2020 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-12-29 15:06:41
Zarządzenie Nr 112/2020 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-12-29 14:43:55
Zarządzenie Nr 111/2020 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-12-28 12:08:57
Zarządzenie Nr 110/2020 Starosty Słupskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-12-23 12:45:40
Zarządzenie Nr 109/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-12-18 14:49:33
Zarządzenie Nr 108/2020 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-12-11 13:38:51
Zarządzenie Nr 107/2020 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-12-11 12:06:49
Zarządzenie Nr 106/2020 Starosty Słupskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2020-12-10 12:51:01
Zarządzenie Nr 105/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-12-09 16:10:07
Zarządzenie Nr 104/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-12-09 15:20:34
Zarządzenie Nr 103/2020 Starosty Słupskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-12-08 15:18:06
Zarządzenie Nr 102/2020 Starosty Słupskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-12-08 15:04:24
Zarządzenie Nr 101/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa 2020-12-07 15:25:31
Zarządzenie Nr 100/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-11-30 15:06:54
Zarządzenie Nr 99/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-11-30 14:52:46
Zarządzenie Nr 98/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-11-26 16:34:07
Zarządzenie Nr 97/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-11-26 15:29:14
Zarządzenie Nr 96/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia do zasobu Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2020-11-26 14:39:12
Zarządzenie Nr 95/2020 Starosty Słupskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2020-11-25 11:32:23
Zarządzenie Nr 94/2020 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zasad organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-11-19 14:10:48
Zarządzenie Nr 93/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Pomorskie pomaga" 2020-11-18 11:54:36
Zarządzenie Nr 92/2020 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-11-12 13:17:17
Zarządzenie Nr 91/2020 Starosty Słupskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-11-10 14:50:03
Zarządzenie Nr 90/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-11-09 13:30:04
Zarządzenie Nr 89/2020 Starosty Słupskiego z dnia 5 listopada 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2020-11-05 15:11:44
Zarządzenie Nr 88/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-11-03 15:17:03
Zarządzenie Nr 87/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-11-03 14:43:41
Zarządzenie Nr 86/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-10-26 15:26:11
Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-10-16 13:43:35
Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Słupskiego z dnia 14 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-10-14 11:15:12
Zarządzenie Nr 83/2020 Starosty Słupskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku. 2020-10-13 08:59:56
Zarządzenie Nr 82/2020 Starosty Słupskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji ruchomości, które zostały przejęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 2020-10-12 15:27:51
Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Słupskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-10-06 12:01:43
Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oraz udzielania ulg w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-10-01 11:53:02
Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-09-30 15:11:27
Zarządzenie nr 78/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2020-09-30 14:59:08
Zarządzenie nr 77/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-09-21 13:59:56
Zarządzenie nr 76/2020 Starosty Słupskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-09-15 08:26:03
Zarządzenie nr 75/2020 Starosty Słupskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia w drodze przetargu zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej 2020-09-08 15:21:17
Zarządzenie nr 74/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2020-09-08 09:29:46
Zarządzenie nr 73/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-09-08 09:28:44
Zarządzenie nr 72/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-09-08 09:27:34
Zarządzenie nr 71/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-09-08 09:19:59
Zarządzenie nr 70/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Starosty Słupskiego nr 65/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Pomorskie S.O.S" 2020-09-01 09:04:09
Zarządzenie nr 69/2020 Starosty Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-08-27 14:46:36
Zarządzenie nr 68/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury postępowania z porozumieniami zawieranymi przez Powiat Słupski 2020-08-24 15:25:56
Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-08-21 14:18:12
Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-08-11 15:11:14
Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Pomorskie S.O.S" 2020-08-11 13:47:04
Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2020-08-11 13:38:20
Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-08-05 14:13:20
Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Słupskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-07-28 10:23:38
Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Słupskiego z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-07-28 09:56:17
Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2020-07-27 14:32:13
Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji powiatowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska" 2020-07-24 13:52:11
Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-07-09 14:48:46
Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Słupskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-07-07 10:25:14
Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2020-07-03 12:50:03
Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-07-02 09:50:57
Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2021 ? 2025 2020-07-01 11:31:17
Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2020-06-26 14:23:59
Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2020-06-25 08:49:00
Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-06-24 12:08:33
Zarządzenie Nr 50/20200 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-06-23 08:33:40
Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-06-19 14:43:40
Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do zbycia 2020-06-19 07:58:36
Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-06-16 14:33:21
Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Słupskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-06-10 15:26:29
Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-06-10 10:00:08
Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2020-06-04 14:47:38
Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-06-04 14:16:22
Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-06-03 11:34:59
Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Zdalna Szkoła - Powiat Słupski" 2020-06-02 14:37:33
Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Słupskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych-kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2020-05-27 15:26:07
Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2020-05-27 10:26:04
Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2020-05-26 11:30:39
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-05-22 14:12:33
Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 2020-05-22 13:27:17
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-05-21 10:26:20
Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r. uchylające zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i wyznaczenia składu osobowego pionu ochrony informacji niejawnych 2020-05-14 09:08:38
Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Słupskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia okularów (soczewek) korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 2020-05-11 09:46:47
Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Słupskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-05-07 08:05:41
Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Słupskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 2020-05-07 08:04:05
Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-04-29 11:53:35
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2020-04-27 12:46:50
Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-04-27 12:45:24
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-04-27 12:29:23
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-04-21 14:16:16
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania 2020-04-10 12:08:43
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie procedury określającej sposób zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postępowania z kluczami 2020-04-10 11:59:06
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-03-26 13:44:57
Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Słupskiego z dnia 25 marca 2020 r w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 roku 2020-03-25 16:38:51
Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 marca 2020 r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2020 roku 2020-03-25 16:37:55
Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Słupskiego z dnia 12 marca 2020 r w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok 2020-03-23 08:10:11
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-03-23 08:01:30
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2017 Starosty Słupskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oraz udzielania ulg w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-03-23 08:00:13
Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie określenia, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Słupskiego 2020-03-10 15:02:19
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz oddziałów ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu 2020-03-10 14:59:16
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-03-10 14:58:05
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2020 2020-02-25 15:02:17
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zasad sporządzania i postępowania z projektami aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-02-20 15:35:16
Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania projektem pn. Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2020-02-20 15:34:14
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Słupskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-02-14 14:47:14
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę 2020-02-13 08:21:56
Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do oddania w użyczenie 2020-02-13 08:21:06
Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem 2020-02-13 08:20:13
Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2020-02-13 08:18:13
Plan kontroli na 2020 rok - Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku 2020-02-12 09:08:31
Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-02-07 09:34:40
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w najem 2020-02-07 09:31:51
Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Słupskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2020 r. 2020-02-07 09:29:19
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Słupskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "księgi procedur audytu wewnętrznego" oraz "programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-01-30 07:32:46
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencje w latach 2019-2023 2020-01-24 17:23:14
Zarządzenie Nr 143/2019 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Stupskiego Nr 107/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2020-01-24 07:37:55
Nr 148/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2019-12-31 12:52:32
Nr 147/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia "karty audytu wewnętrznego" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-31 12:50:32
Nr 146/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-31 11:18:52
Nr 145/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 88/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-12-27 07:25:06
Nr 144/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2019-12-24 12:50:10
Nr 143/2019 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Stupskiego Nr 107/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-19 14:08:05
Nr 142/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-12-17 15:37:50
Nr 141/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2020 rok 2019-12-17 15:37:00
Nr 140/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-12 13:39:59
Nr 139/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-12-11 07:30:00
Nr 138/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy 2019-12-05 12:02:41
Nr 137/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-02 16:12:13
Nr 136/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-12-02 16:11:39
Nr 135/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-12-02 16:11:00
Nr 134/2019 Starosty Słupskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu "Srebrna sieć II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 6.2.2. 2019-11-28 15:23:15
Nr 133/2019 Starosty Słupskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2017 Starosty Słupskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa 2019-11-26 15:27:49
Nr 132/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-11-19 15:34:05
Nr 131/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 88/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-11-19 15:32:06
Nr 130/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany składu powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku 2019-11-19 15:31:08
Nr 129/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-11-15 14:26:57
Nr 128/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad sporządzania i postępowania z projektami aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-11-14 12:43:39
Nr 127/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego pism w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-11-13 11:43:01
Nr 126/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-11-08 10:31:46
Nr 125/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2019-10-30 14:29:52
Nr 124/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 88/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-10-30 14:28:34
Nr 123/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-10-28 10:20:04
Nr 122/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2019-10-28 10:19:26
Nr 121/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 października 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-28 10:16:38
Nr 120/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym 2019-10-22 15:31:05
Nr 119/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-17 14:52:30
Nr 118/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia I lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-17 14:51:07
Nr 117/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 69/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-17 14:49:21
Nr 116/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2019-10-11 11:51:29
Nr 115/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-10-10 11:15:15
Nr 114/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2019-10-10 10:45:34
Nr 113/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-10-08 15:10:01
Nr 112/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-10-02 15:22:23
Nr 111/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-02 15:21:49
Nr 110/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-10-02 15:20:49
Nr 109/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-10-02 15:08:34
Nr 108/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym. 2019-09-18 14:02:58
Nr 107/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-11 08:14:23
Nr 106/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-09 13:11:07
Nr 105/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 września 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-05 14:31:08
Nr 104/2019 Starosty Słupskiego z dnia 2 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-04 14:03:00
Nr 103/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania z petycjami w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:13:58
Nr 102/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:12:08
Zarządzenie Starosty Nr 100/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży ( Wrzeście-Kępno działki 344/4, 344/5 ) 2019-08-28 15:48:12
Zarządzenie Starosty Nr 99/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży ( Widzino działka 204/2) 2019-08-28 15:46:18
Nr 101/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-28 15:44:25
Nr 100/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2019-08-28 15:42:45
Nr 99/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2019-08-28 15:40:56
Nr 98/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-08-23 12:42:04
Nr 97/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-22 15:01:14