Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: starosta


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PETYCJA nr 5/2023 w sprawie wyznaczenia drogi dojazdowej do budynków i garaży do czasu zakończenia remontu ul. Kopernika (od ul. Pogodnej do ul. Kościuszki) w Ustce 2023-11-10 14:20:51
Nr 134/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-11-09 07:38:23
Nr 133/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2024 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2023-11-09 07:37:08
Zarządzenie Nr 82/2023 Starosty Słupskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2023-11-06 13:56:44
Zarządzenie Nr 81/2023 Starosty Słupskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia w drodze darowizny 2023-11-06 13:55:42
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 25 września do 29 października 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-10-30 15:49:19
Nr 132/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 2023-10-27 13:45:27
Nr 131/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-27 13:43:46
Nr 130/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-27 13:42:17
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. 2023-10-25 13:59:39
Nr 129/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umów w sprawie przekazania komputera przenośnego typu laptop w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Ministrem Cyfryzacji 2023-10-23 09:08:36
Nr 128/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-18 09:54:28
Nr 127/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej 2023-10-18 09:53:34
Nr 126/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2023-10-09 08:56:30
Nr 125/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy 2023-10-09 08:55:48
Nr 124/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-10-05 10:02:07
Nr 123/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-05 09:58:58
Nr 122/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych przez zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-10-05 09:58:02
Nr 121/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-10-05 09:57:19
Nr 120/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg zlokalizowanych w miejscowościach Obłęże, Przytocko do kategorii dróg gminnych 2023-10-05 09:56:25
Nr 119/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka do 2027 roku z perspektywą do 2030" 2023-10-05 09:55:12
Nr 118/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2023-10-05 09:53:54
Nr 117/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.:"Zdolni z Pomorza" w imieniu Powiatu Słupskiego 2023-10-05 09:52:58
Nr 116/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-10-05 09:47:12
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok 2023-09-27 14:34:05
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 28 sierpnia do 24 września 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-09-27 14:20:43
Nr 115/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Starostwa Powiatowego w Słupsku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-22 08:51:00
Nr 114/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-18 15:19:51
PETYCJA nr 4/2023 w sprawie budowy chodnika przy ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej 2023-09-14 09:56:28
OGŁOSZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. o zakończeniu postępowania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ciemino, gmina Główczyce, powiat słupski. 2023-09-13 10:33:48
Nr 113/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2023-09-07 11:37:37
Nr 112/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-07 11:36:26
Nr 111/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie do zasobu Powiatu Słupskiego, w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-09-07 11:35:29
Nr 110/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w latach 2023-2026 2023-09-07 11:34:33
Nr 109/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej nr 101370G 2023-09-07 11:33:45
Nr 108/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-09-07 11:32:19
Nr 107/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-04 14:24:20
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2023-09-04 13:21:55
Nr 106/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 138/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w zwią 2023-09-01 13:41:57
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 26 czerwca do 27 sierpnia 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-08-29 11:45:01
Zarządzenie Nr 62/2023 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-08-23 08:35:55
Nr 105/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Charnowo 2023-08-22 13:32:43
Nr 104/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-08-14 10:44:10
Nr 103/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-08-14 10:43:05
Nr 102/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2023-08-14 10:41:41
Nr 100/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 2023-07-21 11:44:09
Nr 99/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-21 11:39:36
Nr 98/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2023-2026 2023-07-21 11:31:32
Nr 97/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-14 10:54:01
Nr 96/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-14 10:53:13
Nr 95/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-14 10:52:24
Nr 94/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-14 10:51:35
Nr 93/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2023-07-14 10:50:36
Nr 92/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w latach 2023-2026 2023-07-14 10:49:32
Nr 91/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-07-14 10:48:13
Zarządzenie Nr 54/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Powiecie Słupskim 2023-07-07 13:42:31
Nr 90/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-07 11:32:47
Zarządzenie Nr 53/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2023" 2023-07-05 10:34:04
Zarządzenie Nr 52/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-07-05 10:31:10
Nr 89/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-06-30 08:43:55
Nr 88/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-30 08:43:08
Nr 87/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-06-30 08:40:02
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-06-28 14:07:32
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 22 maja do 25 czerwca 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-06-28 14:03:44
Nr 86/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-22 10:32:17
Nr 85/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udostępnienia nieruchomości Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z niej 2023-06-22 10:29:48
Nr 84/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2023-06-22 10:27:20
Nr 83/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy, w związku z dotacją od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku 2023-06-22 10:26:24
Nr 82/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy, w związku z partnerskim udziałem w programie Erasmus+ 2023-06-22 10:25:18
Nr 81/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-16 12:39:26
Nr 80/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie użyczenia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie 2023-06-16 12:37:48
Nr 79/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-06-16 12:35:30
Nr 78/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-16 12:34:17
Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat". Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. 2023-06-09 12:37:05
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r. 2023-05-29 11:03:02
Nr 77/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-29 09:51:27
Nr 76/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-05-29 09:44:07
Nr 75/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-05-29 09:10:08
Nr 74/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-29 08:58:16
Nr 73/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r." 2023-05-29 08:35:20
Nr 72/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 2023-05-29 08:24:15
Nr 71/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 2023-05-29 08:20:10
Nr 70/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Potęgowo na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" 2023-05-29 08:00:12
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 24 kwietnia do 21 maja 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-05-26 10:00:40
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-05-19 10:09:14
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-05-19 10:08:11
Nr 69/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-05-19 09:48:02
Nr 68/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-19 09:47:15
Nr 67/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-19 09:46:19
Nr 66/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2023-05-19 09:45:38
Nr 65/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2022 rok 2023-05-18 11:08:58
Nr 64/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-18 11:08:11
Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Słupskiego" 2023-05-15 15:20:04
Zarządzenie Nr 42/2023 Starosty Słupskiego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2023 rok 2023-05-12 14:45:23
Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-05-10 14:55:57
Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-05-10 08:56:31
Nr 63/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-04-28 12:24:45
Nr 62/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 2023-04-28 12:23:52
Nr 61/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-28 12:22:33
Nr 60/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego" 2023-04-28 10:30:27
Nr 59/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2023-04-28 09:57:55
Nr 58/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2023-04-28 09:44:52
Nr 57/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2023 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2023-04-28 09:38:43
Nr 56/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Czerwieniec i Laska 2023-04-28 09:35:01
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 marca do 23 kwietnia 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-04-27 11:16:57
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 lutego do 26 marca 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-04-27 11:15:55
Nr 55/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-21 08:55:24
Nr 54/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028 2023-04-21 08:54:24
Nr 53/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie Kończewo, gmina Kobylnica, do kategorii dróg gminnych 2023-04-21 08:52:37
Nr 52/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-18 11:56:34
Nr 51/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-07 11:25:14
Nr 50/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2023-04-07 11:23:39
Nr 49/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki "Funduszu Pomocy" na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-03-31 13:13:08
Nr 48/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-03-31 13:12:00
Nr 47/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-03-31 13:05:13
Nr 46/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-31 13:03:54
Nr 45/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Gminy Słupsk dotyczącej zmiany nazwy Gminy Słupsk na "Gmina Redzikowo" 2023-03-24 10:06:09
Nr 44/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-24 10:05:09
Nr 43/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-24 10:04:17
Nr 42/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-03-24 10:03:30
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Gminy Słupsk dotyczącej zmiany nazwy Gminy Słupsk na "Gmina Redzikowo" 2023-03-24 09:56:29
Nr 41/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 32/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-20 12:13:01
Nr 40/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-20 12:12:17
Nr 39/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-03-20 12:11:05
Petycja nr 2/2023 w sprawie poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 1187G Czerwieniec - granica powiatu 2023-03-17 13:10:38
Nr 38/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-10 11:47:32
Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-03-10 11:45:40
Nr 36/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-10 11:44:44
Nr 35/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-10 11:42:40
Nr 34/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-10 11:41:23
Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" 2023-03-10 11:39:37
Petycja nr 1/2023 w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 2023-03-03 14:49:04
Nr 32/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-03 13:52:40
Nr 31/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2023-03-03 13:51:01
Nr 30/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-03 09:22:28
Nr 29/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-03 09:21:43
Nr 28/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-28 14:18:23
Nr 27/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw radcy prawnemu zatrudnionemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 2023-02-28 14:17:41
Nr 26/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Świecichowo, gmina Damnica, do kategorii dróg gminnych 2023-02-28 14:16:42
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 26 grudnia 2022 do 26 lutego 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2023-02-28 12:58:10
Nr 25/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-24 14:09:51
Nr 24/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-17 13:44:32
Nr 23/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-17 13:39:30
Nr 22/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-02-17 13:37:19
Nr 21/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-17 13:15:48
Nr 20/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-17 10:19:36
Nr 19/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-02-17 09:47:37
Nr 18/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-02-17 09:42:53
Nr 17/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego ogłoszonych w 2023 roku 2023-02-17 09:40:28
Nr 16/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:12:48
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2022 ROKU 2023-02-14 12:58:18
Nr 15/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-02-02 15:03:12
Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-02 15:02:25
Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2023-02-02 15:00:23
Nr 12/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2023-02-02 14:53:47
Plan kontroli na 2023 rok 2023-01-30 08:49:43
Plan kontroli na 2022 rok 2023-01-30 08:48:43
Komunikat Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Radę Powiatu Słupskiego uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2023-01-20 13:31:43
Nr 7/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wielka Wieś 2023-01-20 12:26:08
Nr 6/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-01-20 12:25:25
Nr 5/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Słupski za rok 2022 2023-01-20 12:24:29
Nr 4/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2023-01-13 09:38:20
Nr 3/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-13 09:28:44
Nr 2/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2023 rok 2023-01-13 09:25:22
Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-01-09 12:00:07
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku 2023-01-05 14:43:50
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku 2023-01-05 14:43:09
Nr 166/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-01-05 12:43:16
Nr 165/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-01-05 12:42:03
Nr 164/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-05 12:41:20
Nr 163/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2023-01-05 12:40:08
Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie, do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica 2023-01-05 12:38:27
Nr 162/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-29 14:43:14
Nr 161/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 2022-12-27 07:38:09
Nr 160/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy 2022-12-27 07:37:08
Nr 159/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2022-12-22 08:56:49
Nr 158/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-12-19 13:06:26
Nr 157/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-12-19 13:01:18
Nr 156/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-19 12:50:37
Nr 155/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-16 08:58:25
Nr 154/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-09 10:06:25
Nr 153/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-05 12:46:39
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 24 października do 27 listopada 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-11-28 15:35:20
Nr 152/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-11-25 12:23:20
Nr 151/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-11-25 12:22:11
Nr 150/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-25 12:20:58
Nr 149/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-24 11:17:18
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-17 10:57:20
Nr 148/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-11-16 10:37:54
Nr 147/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-11-16 10:35:35
Nr 146/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-11-10 14:40:06
Nr 145/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności 2022-11-10 14:37:38
Nr 144/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-03 14:39:18
Nr 143/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2022-11-03 14:29:23
Nr 142/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-11-03 14:28:21
Nr 141/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku 2022-11-03 14:27:08
Nr 140/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-11-02 08:21:35
Nr 140/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-10-28 11:05:12
Nr 139/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-28 11:04:18
Nr 138/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-28 11:02:16
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 26 września do 23 października 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-10-24 12:38:20
Nr 137/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 roku 2022-10-21 12:08:38
Nr 136/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2022-10-21 12:07:32
Nr 135/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-10-21 12:04:42
Nr 134/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-17 10:45:57
Nr 133/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-10-17 10:43:19
Nr 132/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-10-07 10:26:06
Nr 131/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-07 10:25:16
Nr 130/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-28 09:33:11
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 29 sierpnia do 25 września 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-09-26 14:36:45
Nr 129/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-23 09:55:48
Nr 128/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2022-09-16 13:11:16
Nr 127/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-09-16 13:10:09
Nr 126/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-09-16 13:08:52
Nr 125/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-16 13:07:58
Nr 124/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-16 13:07:03
Nr 123/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.: "Organizacja i realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" w imieniu Powiatu Słupskiego oraz wyznaczenia jej na koordynatora współpracy międzysektorowej 2022-09-16 13:06:08
Nr 122/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-08 15:23:22
Nr 121/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2022-09-08 15:21:59
Nr 120/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-09-08 15:20:25
Nr 119/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury realizacji świadczeń wypłacanych opiekunom tymczasowym dzieci, które przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 2022-09-02 13:56:26
Nr 118/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-08-31 08:37:40
Nr 117/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-31 08:36:32
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 czerwca do 28 sierpnia 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-08-30 10:01:10
Nr 116/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-26 13:52:11
Nr 115/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2022-08-26 10:31:06
Nr 114/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2022-08-22 12:39:45
Nr 113/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-22 07:56:56
Nr 112/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2022-08-22 07:55:49
Nr 108/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-21 14:30:19
Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-21 14:29:40
Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeń majątkowych i OC 2022-07-21 14:28:51
Petycja nr 2/2022 z dnia 25 maja 2022 roku dotycząca podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi z Machowinka do Poddąbia 2022-07-19 15:22:13
Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-07-15 14:48:54
Nr 104/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-07-15 14:05:27
Nr 103/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-15 14:04:19
Nr 102/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-07-15 14:03:14
Nr 101/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-07-15 13:59:49
Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci 2022-07-07 13:51:38
Nr 100/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-29 13:15:31
Zarządzenie Nr 46/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2022-06-29 08:20:04
Nr 99/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-06-28 14:27:54
Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-06-28 14:26:33
Nr 97/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. 2022-06-28 12:58:11
Nr 96/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach ?Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r.? oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2022-06-28 12:57:22
Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Założenie bazy danych BDOT 500 i GESUT - Gmina Dębnica Kaszubska 2022-06-27 13:12:49
Nr 95/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-23 15:21:15
Nr 94/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-06-23 14:38:51
Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-06-21 09:52:34
Nr 93/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2022-06-13 09:42:23
Nr 92/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2022-2025 2022-06-13 09:41:43
Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" 2022-06-07 13:28:20
Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-06-06 09:27:32
Nr 91/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-06-03 08:46:31
Nr 90/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-06-03 08:45:31
Nr 89/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-03 08:44:40
Nr 88/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-03 08:42:13
Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej oraz wyłączania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2022-06-02 08:30:55
Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-06-02 08:29:54
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 25 kwietnia do 29 maja 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-05-30 13:24:46
Nr 87/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-27 11:28:13
Nr 86/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-27 11:27:26
Nr 85/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-27 08:55:53
Nr 84/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." 2022-05-27 08:55:07
Nr 83/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-05-27 08:54:03
Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" 2022-05-26 15:30:17
Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-05-26 15:29:21
Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-05-26 15:27:49
Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku 2022-05-26 15:26:53
Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2022-05-26 15:25:23
Nr 82/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-17 09:20:15
Nr 81/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok 2022-05-17 09:19:29
Nr 80/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w latach 2022-2025 2022-05-17 09:18:27
Nr 79/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-17 07:59:31
Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-17 07:58:34
Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 11:14:48
Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 11:13:28
Nr 77/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-10 09:58:08
Nr 76/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 2022-05-10 09:57:00
Nr 75/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-10 09:55:01
Nr 74/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-10 09:53:38
Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Słupskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych i gotówkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku" 2022-05-04 13:02:15
Nr 73/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-29 08:58:43
Nr 72/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-29 08:55:06
Nr 71/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3562Z na odcinku Policko-Wyszebórz 2022-04-29 08:52:02
Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce 2022-04-28 10:04:24
Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-04-28 10:03:26
Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji przechowywania depozytów w Starostwie Powiatowym w Słupsku i prowadzenia ich rejestru 2022-04-27 12:34:39
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 28 marca do 24 kwietnia 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-04-26 10:08:32
Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2022-04-22 08:29:46
Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-04-22 08:28:00
Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 2022-04-22 08:26:59
Nr 70/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-21 15:29:15
Nr 69/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-21 15:28:22
Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-04-21 15:27:26
Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego dotyczących udzielenia pełnomocnictw 2022-04-21 15:18:37
Nr 66/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2022-04-21 15:14:48
Nr 65/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2022-04-21 15:10:42
Nr 64/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2022-04-21 15:07:24
Nr 63/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2022-04-21 14:57:35
Nr 62/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-04-21 14:37:20
Nr 61/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Głobino, do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 13:43:05
Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. 2022-04-20 08:08:04
Nr 60/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 50/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-15 09:08:44
Nr 59/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-04-15 09:07:11
Nr 58/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-04-15 09:06:22
Nr 57/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2022-04-15 09:05:01
Nr 56/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2022-04-15 09:03:24
Nr 55/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2022-04-15 09:01:26
Nr 54/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-04-15 09:00:32
Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap prac budowlanych 2022-04-13 09:51:42
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-04-13 09:50:40
Nr 53/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku 2022-04-12 12:00:58
Nr 52/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-12 12:00:03
Nr 51/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 46/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-12 11:57:07
Nr 50/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-12 11:55:47
Nr 49/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2022-04-12 11:54:57
Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie 2022-04-12 09:48:34
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa 2022-04-12 09:47:45
Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 2022-04-12 09:46:54
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-04-12 09:46:05
Nr 48/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-04-08 13:12:16
Nr 47/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Bożenie Szycko stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-04-08 13:11:37
Nr 46/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-04 15:19:35
Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-04 15:18:42
Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-04-04 15:17:32
Nr 43/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy 2022-04-04 15:16:28
Nr 42/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-31 13:48:55
Nr 41/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-03-31 13:44:59
Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Słupskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-03-31 13:24:40
Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Słupskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-03-31 13:23:08
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 28 lutego do 27 marca 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-03-29 08:32:08
Nr 40/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 50/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2022-03-25 14:10:43
Nr 39/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-03-25 14:09:52
Nr 38/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 3708Z na odcinku Rusko - Domasławice 2022-03-25 14:09:10
Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2022-03-22 14:53:02
Petycja nr 1/2022 z dnia 1 marca 2022 roku dotycząca remontu odcinka drogi powiatowej nr 1109G 2022-03-22 14:50:36
Nr 37/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-18 08:32:34
Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 roku 2022-03-17 09:14:00
Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2022 roku 2022-03-17 09:11:15
Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-03-17 09:05:33
Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-03-17 09:03:30
Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej działania 2022-03-17 09:02:21
Nr 36/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-03-16 13:13:38
Nr 35/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-03-16 13:12:06
Nr 34/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 2022-03-16 13:11:14
Nr 33/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia ruchomego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 2022-03-16 13:10:18
Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej 2022-03-04 13:20:59
Nr 32/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-04 08:40:39
Nr 31/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-03-03 14:53:37
Nr 30/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 24/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych 2022-03-03 14:51:54
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 7 lutego do 27 lutego 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-03-01 10:13:07
Nr 29/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-02-28 07:55:41
Nr 28/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-28 07:54:34
Nr 27/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-02-28 07:53:08
Nr 26/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-02-28 07:50:34
Nr 25/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich 2022-02-21 14:22:07
Nr 24/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych 2022-02-21 12:24:26
Nr 23/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku 2022-02-21 12:18:55
Nr 22/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029" 2022-02-21 12:14:53
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2021 ROKU 2022-02-15 10:59:53
Nr 21/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-11 13:47:41
Nr 20/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Damnica, do kategorii dróg gminnych 2022-02-11 13:46:42
Nr 19/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-02-11 13:45:48
Nr 18/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-02-11 13:39:15
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 grudnia 2021 do 6 lutego 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2022-02-07 15:12:59
Nr 17/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-28 11:24:05
Nr 16/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie składania informacji z wykorzystania wsparcia z realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu - "Laboratoria przyszłości" 2022-01-28 11:22:50
Nr 15/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2022-01-28 11:21:09
Nr 14/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 2022-01-20 15:23:00
Nr 13/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2022-01-20 15:22:33
Nr 12/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-20 15:21:30
Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-01-20 15:20:51
Nr 10/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2022 roku 2022-01-20 15:19:57
Nr 9/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2022-01-20 15:19:10
Nr 8/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-01-20 15:17:58
Nr 7/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2022-01-13 14:04:18
Nr 6/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2022-01-13 14:03:03
Nr 5/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu słupskiego 2022-01-13 14:01:48
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku 2022-01-12 11:36:43
Nr 4/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie stanowiska Zarządu dotyczącego zmiany granic powiatu słupskiego 2022-01-11 10:49:53
Nr 135/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2022-01-10 14:28:03
Nr 3/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-10 09:45:51
Nr 2/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022-01-10 09:44:58
Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2022 rok 2022-01-10 09:44:05
Nr 134/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-31 12:48:40
Nr 133/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 121/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji 2021-12-31 12:47:39
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 29 listopada 2021 do 26 grudnia 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2021-12-30 10:42:34
Nr 132/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-22 09:51:39
Nr 131/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2021 - 2025 2021-12-22 09:45:36
Nr 130/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-17 09:08:12
Nr 129/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-14 10:21:49
Nr 128/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-14 10:20:37
Nr 127/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia składników majątkowych 2021-12-14 10:19:13
Nr 126/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Biesowice, do kategorii dróg gminnych 2021-12-14 10:16:46
Nr 125/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Małgorzacie Duda - Banach - dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 2021-12-14 10:14:26
Nr 124/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Bożenie Szycko - po. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 2021-12-14 10:12:19
Zarządzenie Nr 101/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-12-08 15:04:45
Nr 123/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-03 10:37:40
Nr 122/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2021-12-03 10:36:39
Nr 121/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji 2021-12-03 10:34:58
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 25 października 2021 do 28 listopada 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2021-11-29 13:26:16
Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 2021-11-26 10:18:29
Nr 120/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-26 10:16:29
Nr 119/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2021-11-26 10:15:43
Nr 118/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-11-26 10:14:45
Zarządzenie Nr 96/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-24 09:39:16
Zarządzenie Nr 95/2021 Starosty Słupskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-23 15:04:16
Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" 2021-11-22 12:13:56
Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-19 13:55:36
Nr 117/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-19 12:47:33
Zarządzenie Nr 92/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-18 10:53:24
Uchwała nr 114/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. 2021-11-17 09:13:08
Nr 116/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-16 10:37:00
Nr 115/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2021-11-16 10:34:44
Nr 114/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-11-16 10:31:14
Nr 113/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-11-12 08:37:42
Nr 112/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-12 08:36:41
Nr 111/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2021-11-12 08:35:53
Nr 110/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2021-11-04 15:22:53
Nr 109/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych 2021-11-04 14:09:32
Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2021-11-04 14:08:07
Nr 107/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-04 14:07:33
Nr 106/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2021-10-29 08:16:17
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 września 2021 do 24 października 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2021-10-26 09:54:52
Nr 105/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych na terenie gminy Damnica, do kategorii dróg gminnych 2021-10-25 09:48:18
Nr 104/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych 2021-10-25 09:47:27
Nr 103/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej funkcjonowania 2021-10-25 09:46:30
Nr 102/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2021-10-25 08:41:59
Nr 101/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu - "Laboratoria przyszłości" 2021-10-25 08:40:56
Nr 100/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-21 13:56:50
Nr 99/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-18 08:21:03
Nr 98/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-08 14:29:45
Nr 97/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-30 13:55:38
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 30 sierpnia 2021 do 26 września 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2021-09-28 07:57:02
Uchwały Zarządu Powiatu 2021-09-21 09:03:37
Nr 96/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-15 14:59:10
Nr 95/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-09-15 14:09:40
Nr 94/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2021-09-15 14:08:41
Nr 93/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" 2021-09-10 09:20:07
Nr 92/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych 2021-09-10 09:18:46
Nr 91/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3710Z, Jeżyce - Słowino - Bolszewo 2021-09-10 09:17:24
Nr 90/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Wolinia do kategorii drogi gminnej 2021-09-10 09:16:30
Nr 89/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Główczyce do kategorii drogi gminnej 2021-09-10 09:11:01
Nr 88/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-03 08:22:06
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 28 czerwca 2021 do 29 sierpnia 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2021-08-30 15:21:45
Nr 87/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2021-08-30 07:35:19
Nr 86/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2021-08-30 07:34:19
Nr 85/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-08-30 07:33:10
Nr 84/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego 2021-08-30 07:31:34
Nr 83/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-08-20 13:29:13
Nr 82/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-08-12 15:16:09
Nr 80/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia "Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej powiatu słupskiego" 2021-08-06 14:57:31
Nr 79/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2021-08-06 14:49:54
Nr 78/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-30 09:40:58
Nr 77/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 2021-07-30 09:40:21
Nr 76/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Srebrna Sieć II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-07-30 09:38:06
Nr 75/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Rodzina w Centrum II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-07-30 09:36:45
Nr 74/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Urszuli Dąbrowskiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-07-30 09:34:59
Nr 73/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2021-07-30 09:32:58
Nr 72/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Duda-Banach stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-07-30 09:20:11
Nr 71/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-07-23 14:35:14
Nr 70/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-07-23 14:23:40
Nr 69/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wskazania osób do podpisania umów na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego 2021-07-19 10:22:49
Nr 68/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-19 10:16:38
Nr 67/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Lisowskiemu - Staroście Słupskiemu 2021-07-19 10:15:18
Nr 66/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-07-08 14:46:24
Nr 65/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-02 14:27:41
Nr 64/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego do Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-07-02 14:26:46
Nr 63/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej - "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2021-07-02 14:25:36
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 24 maja 2021 do 27 czerwca 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji 2021-06-28 12:37:58
Nr 62/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-06-24 13:52:51
Nr 61/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-06-18 09:31:50
Nr 60/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok