Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nieruchomości


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 15/10, położona w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica. Pismo nr GN.6821.15.2023.V z dnia 24 maja 2024 roku 2024-05-24 11:59:33
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym. Pismo nr GN.683.56.2022.V z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 32/18 o powierzchni 0,0003 ha, położoną w obrębie Zaleskie PGR, gm. Ustka. 2024-05-24 11:54:08
Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, wg tabeli w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Pismo nr GN.3033.1.2.2024.IV z dnia 19 marca 2024 r. W załączeniu. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 09:55:41
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz prawa własności ewentualnych budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tym gruncie celem naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz kwoty należnej za nabycie pozostałych elementów składowych nieruchomości. Wycena nieruchomości sporządzona według ich stanu na dzień 13 sierpnia 2022 r. nr GN.3033.1.1.2024.IV z dnia 16 lutego 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-16 11:52:44
Ogłoszenie GN.6821.8.2023.V z dnia 24 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 12:32:06
Ogłoszenie GN.6821.9.2023.V z dnia 24 stycznia 2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 12:30:47
Uchwała nr 10/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2024-01-19 13:03:15
OGŁOSZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Klęcino, gmina Główczyce, powiat słupski. Ogłasza się, co następuje: Dane objęte projektem operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Klęcino gmina Główczyce, powiat słupski po wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron, z dniem 18 grudnia 2023 r. stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. 2023-12-18 12:44:36
Ogłoszenie GN.682 I .8.2023.V z dnia 20.11.2023 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym oznaczonej jako działa nr 190/2, położona w obrębie Sierakowo, gm. Kobylnica. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-20 13:21:50
Ogłoszenie GN.6821.9.2023.V z dnia 20.11.2023 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 36/2. położona w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica - (artykuł stracił ważność) 2023-11-20 13:19:43
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych nr GN.3033.35.2023.IV z dnia 16 listopada 2023 r. 2023-11-17 15:01:47
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych nr GN.3033.34.2023.IV z dnia 16 listopada 2023 r. 2023-11-17 15:01:06
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych nr GN.3033.33.2023.IV z dnia 16 listopada 2023 r. 2023-11-17 15:00:13
Zaproszenie do składania ofert na operat szacunkowy nr GN.3033.24.2023.IV, w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kończewo, gm. Kobylnica, oznaczonej jako działka nr 15/17 o pow. 5,8029 ha - (artykuł stracił ważność) 2023-10-05 14:23:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY - (artykuł stracił ważność) 2023-10-02 15:31:38
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego w postępowaniu wywłaszczeniowym na rzecz Gminy Kobylnica, w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kończewo, gm. Kobylnica, oznaczonej jako działka nr 15/17 o pow. 5,8029 ha. Pismo nr GN.3033.24.2023.IV - (artykuł stracił ważność) 2023-09-14 15:00:50
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, będących własnością Powiatu Słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 14:30:01
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2023-09-04 13:21:55
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.. 2023-07-17 12:41:51
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk. Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 07:54:49
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, będącej własnością Powiatu Słupskiego 2023-06-22 10:13:30
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. 2023-06-15 13:33:41
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. 2023-06-15 13:32:36
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych z dnia 02 czerwca 2023 r. nr GN.3033.15.2023.IV - (artykuł stracił ważność) 2023-06-02 10:25:18
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). 2023-05-10 13:41:24
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - działki obręb Bierkowo-Strzelino. 2023-05-05 12:55:22
UCHWAŁA NR 35/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-14 11:11:07
UCHWAŁA NR 34/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-14 11:10:14
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. GN.3033.1.35.2022.IV - (artykuł stracił ważność) 2022-11-15 13:40:33
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 2022-11-09 14:07:12
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 2022-11-09 14:06:15
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 2022-11-09 14:05:10
Obwieszczenie GN.683.41.2021.V z dnia 12 października 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 10:41:26
Obwieszczenie GN.683.39.2021.V z dnia 12 października 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 10:39:53
Obwieszczenie GN-V.683.38.2018 z dn. 26.09.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - o wydaniu 26 września 2022 roku decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 129/1 o powierzchni 0,0052 ha, położonej w obrębie Sierakowo, gm. Kobylnica, objętej decyzją Starosty Słupskiego nr 660/2018 z 7 września 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ?Rozbudowa dr 2022-09-26 12:06:07
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. 2022-09-14 12:33:51
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą num 2022-08-31 15:23:55
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nume 2022-08-31 15:23:01
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nume 2022-08-31 15:21:56
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3 2022-08-11 15:19:17
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 08:26:35
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 07:57:48
Obwieszczenie GN.683.18.2021.V z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 10:17:47
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku 2022-06-13 12:30:06
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2022-05-26 11:30:28
Zarządzenie nr 33/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 14:30:16
Zarządzenie nr 34/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 14:29:10
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym za działkę nr 191/10 o powierzchni 0,0120 ha, położoną w mieście Kępice - pismo nr GN.683.18.2021.V z 16 maja 2022 roku. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-16 12:53:15
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.21.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/19 o po w. 0,1037 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-28 15:25:52
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.20.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/18 o po w. 0,1050 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-28 15:24:06
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.19.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/17 o po w. 0,1079 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-28 15:20:43
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1M/00012772/3 2022-04-27 11:28:37
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/10 o pow. 0,1015 ha, pismo nr GN.6840.12.2022.VII z dnia 21 kwietnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-21 14:49:53
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/9 o pow. 0,1132 ha, pismo nr GN.6840.11.2022.VII z dnia 21 kwietnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-21 14:46:33
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/8 o pow. 0,1087 ha, pismo nr GN.6840.10.2022.VII z dnia 21 kwietnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-21 14:43:45
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z 14 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.9.2022.VII - III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-15 11:42:50
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-21 09:39:10
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.683.39.2021.V z 15 marca 2022 roku dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej jako działka nr 900. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-15 10:44:19
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.683.39.2021.V z 15 marca 2022 roku, dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej jako działki nr 896 i 912. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-15 10:36:28
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr działki 109/9, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1M/00012093/9. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 13:06:05
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek o nr 437/17, 437/18, 437/19 niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 13:01:05
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek o nr 437/8, 437/9, 437/10 niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 12:57:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.6821.8.2021.V z 9 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania właściciela lub osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej jako działka nr 26/2 o powierzchni 0,30 ha, księga wie - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 12:09:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym, nr GN-V.683.74.2018 z 8 marca 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 90/33 o powierzchni 0,0136 ha, położonej w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-08 09:42:37
Ogłoszenie GN.6821.8.2021.V z dn. 16.02.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Koszalinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia Spółce, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/2, położona w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska, księga wieczysta nr SL1S/00029307/0, w celu wykonania czynności związanych z remontem urządzeń lin - (artykuł stracił ważność) 2022-02-16 12:19:33
Obwieszczenie GN-V.683.53.2020 z dnia 17 stycznia 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Kobylnica działek: nr 745/9 o powierzchni 0,0246 ha oraz nr 745/10 o powierzchni 0,0195 ha, położonych w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, objętych decyzją Starosty Słupskiego nr 752/2020 z 28 września 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej - s 2022-01-17 13:09:47
Informacja GN-II.6840.6.2020 z dnia 21 grudnia 2021r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/5 o pow. 0,0420 ha. położonej w obrębie Wytowno, gm. Ustka. powiat słupski. województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035562/0. 2021-12-21 14:56:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.6821.16.2016 z 21 grudnia 2021 roku dotyczy działki położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej numerem 296. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 13:59:50
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.6821.8.2021.V z dnia 14 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 26/2, położona w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-14 10:53:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN-V.683.73.2018 z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. działki nr 90/31 o powierzchni 0,0098 ha, położonej w obrębie Kończewo. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-08 12:04:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN.683.13.2021.V z dnia 2 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-02 13:23:10
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 83/4 o pow. 0,3106 ha, położonej w obrębie Rzuszcze, gm. Główczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1 S/00008820/9. 2021-12-01 13:32:19
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości - decyzji nr GN-V.6821.16.2016 z 18 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296, poprzez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsk - (artykuł stracił ważność) 2021-11-30 09:23:45
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nr GN.6840.6.2021.VII z dnia 24 listopada 2021 r. dot. działki 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 10:52:18
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nr GN.6840.8.2021.II z dnia 24 listopada 2021 r. dot.działki nr: 104/2 o pow. 0,3485 ha - Warcino - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 10:49:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.683.16.2020 z dnia 23 listopada 2021 roku. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-23 13:05:01
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/5 o pow. 0,0420 ha, położonej w małej osadzie Dalmierz Przewłocki, obręb Wytowno, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2021-11-08 13:09:26
Starosta Słupski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rzuszcze, gmina Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00008820/ - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 13:33:36
Starosta Słupski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 13:32:15
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1M/00012093/9. II przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). Wadium należy wpłacać do - (artykuł stracił ważność) 2021-10-13 09:14:18
Ogłoszenie GN.683.13.2021.V z dnia 6 października 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym za działkę nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położoną w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Słupskiego, w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica". - (artykuł stracił ważność) 2021-10-06 11:51:31
Zarządzenie Nr 77/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-09-23 13:53:13
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działek 437/5, 437/6, 437/7 - (artykuł stracił ważność) 2021-09-23 07:41:53
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 437/11 o pow. 0,1017 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, nr GN.6840.9.2021.VII z 15 września 2021 roku. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-16 11:14:03
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 437/12 o pow. 0,1081 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, nr GN.6840.9.2021.VII z 15 września 2021 roku. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-16 10:57:54
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 437/13 o pow. 0,1264 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, nr GN.6840.9.2021.VII z 15 września 2021 roku. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-16 10:51:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 142/1 o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN.683.20.2021.V z 14 września 2021 roku - (artykuł stracił ważność) 2021-09-14 12:28:41
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 3 września 2021 roku nr GN.6840.8.2021.VII przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/3 o pow. 0,3678 ha, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-06 15:22:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 31 sierpnia 2021 roku nr GN.683.22.2021.V poprzez zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 148. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 14:10:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 31 sierpnia 2021 roku nr GN.683.21.2021.V poprzez zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 14:06:10
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 190/2 o pow. 0,1190 ha, położonej w obrębie Wierzchocino, gm. Smołdzino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00009381/6. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 08:08:10
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1M/00012093/9. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-24 15:04:34
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr GN.6840.7.2021.II, I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Warcino. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-24 14:31:13
Obwieszczenie GN-V.683.123.2018 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 5/48 o powierzchni 0,0106 ha, położonej w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, objętej decyzją Starosty Słupskiego nr 660/20 I 8 z 7 września 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 115 - (artykuł stracił ważność) 2021-08-23 11:11:41
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 17 sierpnia 2021 roku nr GN.683.22.2021.V dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 148. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-17 11:35:55
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 17 sierpnia 2021 roku nr GN.683.21.2021.V dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296. 2021-08-17 11:29:03
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 17 sierpnia 2021 roku nr GN.683.20.2021.V dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 142/1. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-17 11:23:46
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-27 14:48:08
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wierzchocino, gmina Smołdzino, nr działki 190/2 - (artykuł stracił ważność) 2021-07-19 08:47:26
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, nr działki 104/2 - (artykuł stracił ważność) 2021-07-19 08:44:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.52.2017 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 10:48:52
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, nr działki 109/9 - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 10:47:23
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działek 437/11, 437/12, 437/13 2021-07-14 10:46:12
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działek 437/5, 437/6, 437/7 2021-07-14 10:45:10
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działki 437/3 - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 10:43:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.683.4.2021.V z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2021-07-13 11:03:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.6821.6.1.2021.V z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-09 14:15:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.6821.6.2021.V z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-09 14:13:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.109.2018 z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-08 13:18:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.103.2018 z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-08 13:17:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.124.2018 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-07 13:52:24
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 30 czerwca 2021 r. nr GD.ZUZ.3.4210.857.2020. PSz.KM.MW udzielającej Gminie Miasto Ustka (ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3, 76- 270 Ustka), pozwolenia wodnoprawnego... - (artykuł stracił ważność) 2021-07-06 13:04:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.125.2018 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-06 12:56:35
Ogłoszenie GN.6821.6.2021.V z dnia 23 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2021-06-23 10:05:25
Ogłoszenie GN.683.4.2021.V z dnia 23 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Objazda, gm. Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2021-06-23 09:59:38
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-05-24 10:52:31
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU pismo z dnia 21 maja 2021 roku nr GN.6840.4.2021. VII - (artykuł stracił ważność) 2021-05-21 14:29:17
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako - działka nr 90/31 położona w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica, - działka nr 90/33 położona w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/40 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/44 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/48 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/52 położona w ob - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 09:42:17
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 22/10 położona w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 09:38:30
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki nr 745/9 oraz 745/10 położone w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 09:37:16
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr. 66/6 położoną w obrębie Głobino, gm. Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 09:35:38
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działka nr 100/1 położonych w obrębie Wodnica, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2021-04-16 09:04:37
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka - (artykuł stracił ważność) 2021-04-07 11:53:27
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2021-04-07 08:44:31
Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do zbycia w obrębie Warcino, gmina Kępice - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 14:30:30
Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do zbycia w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 14:29:24
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2021-03-31 14:25:50
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-03-31 14:24:00
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-03-24 15:12:40
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2021-02-15 10:28:28
II Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica - (artykuł stracił ważność) 2021-02-15 10:25:19
Protokół z przetargu pisemnego na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-11-09 12:37:04
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Starosta Słupski informuje, że dnia 14 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 212/1 o pow. 0,1302 ha. położonej w obrębie Pobłocie. - (artykuł stracił ważność) 2020-10-21 12:18:26
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2020-10-14 13:39:27
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2020-10-14 13:38:10
Przetarg nieograniczony na sprzedaż zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-10-14 12:38:40
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/33 obręb Dębina 2020-09-16 14:58:00
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/35 obręb Dębina 2020-09-16 14:56:55
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/36 obręb Dębina 2020-09-16 14:55:26
UCHWAŁA NR 106/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 10 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w najem lokal użytkowy, położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2020-09-11 11:33:10
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2020-09-02 08:11:29
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2020-09-02 08:10:19
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pobłocie, gmina Główczyce 2020-09-02 08:08:55
Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 94/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2020-08-21 13:09:55
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w Lubuczewie 2020-07-02 11:05:01
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - OGŁASZA V USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-22 13:57:22
Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do zbycia (4 działki) - (artykuł stracił ważność) 2020-06-19 10:14:38
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - GN-IV.3033.1.36.2020 (8 zadań) - (artykuł stracił ważność) 2020-06-04 09:33:47
Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 25 marca 2020 r. 2020-03-18 07:23:18
Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/36, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:36:54
Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/35, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:36:06
Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/33, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:34:41
Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku do niniejszego zaproszenia oraz sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomość gruntowej oznaczonej jako działka 10/159 o pow. 0,2600 ha, położonej w obrębie Jezierzyce, gmin 2020-02-20 15:28:15
STAROSTA SŁUPSKI ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 2020-02-17 15:58:47
STAROSTA SŁUPSKI ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwwa położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00101684/5 2020-02-17 15:52:25
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-02-07 09:44:24
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, nr 103/33,103/35,103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka 2020-02-03 14:44:24
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/36 obręb Dębina 2019-12-05 13:45:01
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/35 obręb Dębina 2019-12-05 13:44:02
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/33 obręb Dębina 2019-12-05 13:42:18
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00101684/5) 2019-11-28 15:09:01
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograńczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00096143/2) 2019-11-28 15:08:21
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka nr działek 103/33, 103/35, 103/36. III przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206. 2019-10-28 11:29:21
Starosta Słupski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk, oraz działki nr 204/2 o pow.0,374 ha w Widzinie - (artykuł stracił ważność) 2019-10-21 12:42:45
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, nr 103/33,103/35,103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2019-09-02 14:31:22
Zarządzenie Starosty Nr 100/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży ( Wrzeście-Kępno działki 344/4, 344/5 ) 2019-08-28 15:48:12
Zarządzenie Starosty Nr 99/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży ( Widzino działka 204/2) 2019-08-28 15:46:18
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/36 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:24:30
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/35 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:23:36
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/33 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:23:00
Zarządzenie Nr 84/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-07-19 09:54:28
Zarządzenie Nr 83/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 2019-07-19 09:53:07
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr 103/33, 103/35, 103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2019-07-08 11:09:51
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej niżej wymienionych nieruchomości dla wskazanego celu/zadania. GN-IV.3033.1.43.2019 - (artykuł stracił ważność) 2019-06-05 07:58:26
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia 2019-05-08 15:19:16
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego określenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego jeziora położonego w obrębie Świecichowo, gmina Damnica oznaczonego jako działka 100/1 o powierzchni 1,5550 ha 2019-05-08 10:21:02
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-04-10 14:48:34
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-04-10 14:47:21
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-03-04 07:53:44
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-03-04 07:52:50
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-01-24 10:38:49
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-01-24 10:35:31
Obwieszczenie GN-V.6821.7.1.2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, działka nr 296 2018-12-24 12:04:54
Obwieszczenie GN-V.6821.7.2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, działka nr 296 2018-12-24 12:03:05
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk 2018-12-12 08:25:41
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2018-12-12 08:24:53
Ogłoszenie GN-V.6821.7.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działak nr 296, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka 2018-11-30 13:14:52
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/71 2018-11-28 14:21:50
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/70 2018-11-28 14:20:55
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/69 2018-11-28 14:11:08
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/66 2018-11-28 14:00:28
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/65 2018-11-28 13:59:10
Informacja o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-11-14 13:11:52
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/61 2018-11-14 13:10:51
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/60 2018-11-14 13:09:35
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/59 2018-11-14 13:08:04
Obwieszczenie GN-V.683.34.2017 z dnia 13.11.2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 3/42, położoną w obrębie Bukówka, gm. Słupsk 2018-11-14 09:13:01
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-13 11:54:40
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony w dniu 21 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/65, 103/66, 103/69, 103/70, 103/71 2018-10-01 12:21:35
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza V ustny przetarg nieograniczony w dniu 7 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/68 2018-10-01 12:16:08
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony w dniu 7 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/59, 103/60, 103/61 2018-10-01 12:13:37
AKTUALIZACJA -Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2018-09-28 14:13:29
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr GN-I.6812.2.2018 z dnia 21 września 2018 roku. Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0, 2018-09-26 13:36:48
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk 2018-09-24 14:02:26
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67 2018-09-19 15:07:32
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 3/42, położoną w obrębie Bukówka, gm. Słupsk 2018-09-14 14:09:26
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2018-09-12 14:36:29
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2018-09-12 14:35:22
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-09-12 12:28:07
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/62 o pow. 0,1680 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2018-09-05 13:29:44
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działki nr 103/59, 103/60 i 103/61 2018-08-30 11:53:38
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachowego na obiekcie wpisanych do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A-1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk, KW Nr SL1S/00046765/3, stanowiącym własność Powiatu Słupskiego 2018-08-27 13:58:22
Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.6821.2.2018 - (artykuł stracił ważność) 2018-08-17 12:46:16
Starosta Słupski informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (II przetarg nieograniczony - działki nr 344/4 i 344/5 położone w obrębie Wrzeście-Kępno, działka 204/2 położona w obrębie Widzino ) - (artykuł stracił ważność) 2018-08-17 12:33:48
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (III i IV przeterg nieograniczony - Dębina) 2018-08-07 07:53:16
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Starosta Słupski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia wnioskodawcy, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 896 i 912, położone w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, w celu wykonania czynn - (artykuł stracił ważność) 2018-07-25 08:48:16
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-06-28 10:36:06
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk 2018-06-18 08:10:50
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2018-06-18 08:10:07
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 27 czerwca 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 22 czerwc - (artykuł stracił ważność) 2018-05-21 10:51:59
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia 2018r., ww. postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym. IV Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Sza - (artykuł stracił ważność) 2018-05-21 10:47:50
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 4 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 29 sierpnia 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 24 sierpni - (artykuł stracił ważność) 2018-05-21 10:33:28
INFORMACJA o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 204/2 , obręb Widzino 2018-05-18 10:20:39
INFORMACJA o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 344/4 i 344/5, obręb Wrzeście-Kępno. 2018-05-18 10:14:22
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opinii o aktualnych średnich stawkach czynszów najmu/dzierżawy/użytkowania 2018-05-16 14:36:42
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68. (nie zostało wniesione ani jedno wadium) 2018-04-25 10:19:15
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67. (nie zostało wniesione ani jedno wadium) 2018-04-25 10:18:37
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-04-18 09:44:30
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk 2018-04-09 08:42:22
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2018-04-09 08:39:52
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-15 10:44:07
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - 4 zadania - (artykuł stracił ważność) 2018-03-07 14:20:05
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-03-02 12:40:04
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-03-01 09:28:27
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych GN-IV.3033.1.13.2018 - (artykuł stracił ważność) 2018-02-22 07:58:02
Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-15 14:15:08
WÓJT GMINY POTĘGOWO OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY POTĘGOWO - TERENY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE - (artykuł stracił ważność) 2018-02-06 08:43:14
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działka nr 900 i działka nr 896 położonych w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska - (artykuł stracił ważność) 2018-02-02 07:52:50
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych 2018-01-30 08:27:04
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 3 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2018-01-25 14:36:35
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 9 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2018-01-25 14:33:45
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu dnia 20 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 319 o pow.2,6694 ha, położonej w obrębie Damnica, gm. Damnica - (artykuł stracił ważność) 2017-12-27 14:46:29
INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/68, obręb Dębina. 2017-11-09 11:30:52
INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/67, obręb Dębina. 2017-11-09 11:30:07
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych wartości rynkowej praw do nieruchomości położonych w obrębach Głobino, Płaszewko, Przewłoka... - (artykuł stracił ważność) 2017-10-31 12:41:55
INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/64, obręb Dębina. - (artykuł stracił ważność) 2017-10-27 15:06:00
INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/63, obręb Dębina. - (artykuł stracił ważność) 2017-10-27 15:05:08
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 87 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego 2017-09-29 10:41:20
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.45.2017 2017-09-27 13:02:51
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3, (działki nr 103/63, 103/64, 103/67, 103/68). - (artykuł stracił ważność) 2017-09-25 10:12:53
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 - działki 103/59, 103/60, 103/61, 103/62, 103/63, 103/64 2017-09-05 14:10:27
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2017-08-30 14:54:22
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Machowino, gmina Ustka 2017-08-10 10:59:19
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/36 o pow.0,1949 ha. - (artykuł stracił ważność) 2017-08-01 13:13:32
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/35 o pow.0,1972 ha. 2017-08-01 13:06:30
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.32.2017 - (artykuł stracił ważność) 2017-07-26 14:41:16
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza: ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2017-07-24 12:49:49
Informacja o rozstrzygnięciu rokowań na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9 2017-07-19 14:49:19
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych 2017-07-19 11:22:50
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę na czas nieokreślony działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele rolne, położonej w obrębie Siecie, gmina Smołdzino 2017-07-05 11:33:13
I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Machowino, gmina Ustka 2017-06-26 14:43:04
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr: 103/35, 103/36, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2017-06-21 11:03:35
Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - (artykuł stracił ważność) 2017-06-20 09:48:42
Rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9 2017-06-12 11:28:51
Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2017-06-09 12:53:01
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-29 12:36:24
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych 2017-05-24 10:51:18
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele rolne, położonej w obrębie Siecie, gmina Smołdzino 2017-05-18 12:20:36
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha 2017-05-10 10:09:18
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/36 o pow. 0,1949 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2017-05-10 10:08:22
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/35 o pow. 0,1972 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2017-05-10 10:07:48
Starosta Słupski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka - (artykuł stracił ważność) 2017-04-03 14:02:30
Starosta Słupski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka - (artykuł stracił ważność) 2017-04-03 14:00:18
ZAPYTANIE OFERTOWE - z dnia 13 marca 2017 roku, nr GN-IV.3033.1.6.2017 dotyczące przesłania cen ofertowych (brutto) sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych dla poszczególnych celów/zadań - (szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym) - (artykuł stracił ważność) 2017-03-14 11:04:34
Decyzja Starosty Słupskiego GN-V.6821.43.1.2016 z 21 lutego 2017 r. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 143/3 o powierchni 0,59 ha - (artykuł stracił ważność) 2017-02-21 07:57:43
Decyzja Starosty Słupskiego GN-V.6821.43.2016 z 20 lutego 2017 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 143/3 o powierchni 0,59 ha - (artykuł stracił ważność) 2017-02-20 12:17:06
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Widzino, gm. Kobylnica, działka nr 204/2 o pow. 0,3740 2017-01-11 11:46:22
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk, działka nr 344/5 o pow. 0,3619 ha 2017-01-11 11:44:26
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk, działka nr 344/4 o pow. 0,3174 ha 2017-01-11 11:43:23
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha 2017-01-11 11:41:05
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2016-12-29 12:15:24
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/36 o pow. 0,1949 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2016-12-14 09:59:50
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/35 o pow. 0,1972 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2016-12-14 09:59:10
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2016-12-12 11:59:08
Starosta Słupski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica - (artykuł stracił ważność) 2016-11-30 09:56:11
Starosta Słupski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2016-11-30 09:49:38
Zarząd Powiatu ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha - (artykuł stracił ważność) 2016-11-30 09:08:42
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2016-10-31 13:15:15
Informacja o możliwości wynajęcia lokali przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2016-10-28 12:05:12
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 143/3, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-10-26 12:29:55
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 296, położona w obrębie Wodnica, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-09-22 13:01:38
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 15/1, położona w obrębie Objazda, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-09-22 13:01:00
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 148, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-09-22 13:00:11
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 142/1, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-09-22 12:57:13
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/43 2016-08-05 10:40:36
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/42 2016-08-05 10:40:15
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/40 2016-08-05 10:39:49
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka działka nr 2553 2016-08-02 13:08:34
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/32 2016-08-02 13:07:24
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/31 2016-08-02 13:06:56
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Objazda, gmina Ustka działka nr 121/1 2016-07-29 14:50:43
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/45 2016-07-29 14:29:05
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/44 2016-07-29 14:28:40
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 596 2016-07-29 14:27:51
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk działka nr 344/5 2016-07-27 15:18:41
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk działka nr 344/4 2016-07-27 15:18:15
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 103/39 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2016-07-26 13:24:48
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 103/38 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2016-07-26 13:24:19
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 103/37 o pow. 0,0902 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2016-07-26 13:23:43
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00101684/5 2016-07-22 14:36:08
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 142/1, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-07-20 08:45:55
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 148, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-07-20 08:45:10
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 15/1, położona w obrębie Objazda, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-07-20 08:44:22
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 296, położona w obrębie Wodnica, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2016-07-20 08:43:18
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Objazda, gmina Ustka, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060077/7 2016-06-15 11:21:05
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 2016-06-15 11:20:00
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00101684/5 2016-06-15 11:18:45
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 596 o pow. 0,1295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 2016-06-01 10:12:29
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9 2016-06-01 10:11:41
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2016-06-01 10:10:38
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno 2016-05-31 14:19:13
Informacja z dnia 17 maja 2016 r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2553 w Ustce przy ul. Rumiankowej 21 2016-05-17 12:29:28
Informacja z dnia 17 maja 2016 r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2552 w Ustce przy ul. Rumiankowej 19 2016-05-17 12:29:03
Informacja z dnia 17 maja 2016 r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2551 w Ustce przy ul. Rumiankowej 17 2016-05-17 12:28:09
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach, obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno. - (artykuł stracił ważność) 2016-04-20 11:24:20
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży (obręb Dębina, gmina Ustka) - (artykuł stracił ważność) 2016-04-15 11:10:52
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9. - (artykuł stracił ważność) 2016-04-04 13:53:29
Informacja z dnia 27 stycznia 2016r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 40/2 , położonej przy ul. marynarki Polskiej 2-4 w Ustce. - (artykuł stracił ważność) 2016-01-27 13:38:38
Informacja z dnia 16 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 9 , obr. Gogolewko - (artykuł stracił ważność) 2015-12-16 15:20:46
Informacja z dnia 9 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 344/5 , m. Kępno - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 14:18:22
Informacja z dnia 9 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 344/4 , m. Kępno - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 14:16:25
Informacja z dnia 9 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 204/2 , obręb Widzino - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 14:13:44
Informacja z dnia 8 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 121/1 , obręb Objazda - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 13:12:45
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Marynarki Polskiej 2-4 w miejscowości Ustka dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00058493/2. - (artykuł stracił ważność) 2015-11-09 09:45:41
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino dz. nr 204/2 oraz Kępno dz. nr 344/4 i 344/5 - (artykuł stracił ważność) 2015-11-02 09:44:38
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Objazda dz. nr 121/1 oraz Gogolewko dz. nr 9 - (artykuł stracił ważność) 2015-11-02 09:38:11
Informacja z dnia 15 października 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2553 w Ustce przy ul. Rumiankowej 21 - (artykuł stracił ważność) 2015-10-16 08:46:19
Informacja z dnia 15 października 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2552 w Ustce przy ul. Rumiankowej 19 - (artykuł stracił ważność) 2015-10-16 08:45:37
Informacja z dnia 15 października 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2551 w Ustce przy ul. Rumiankowej 17 - (artykuł stracił ważność) 2015-10-16 08:44:33
Informacja z dnia 24 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/46 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-09-24 14:46:31
Informacja z dnia 24 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/47 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-09-24 14:40:02
Informacja z dnia 17 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/45 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-09-17 14:58:27
Informacja z dnia 17 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/44 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-09-17 14:57:57
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1. - (artykuł stracił ważność) 2015-09-14 12:09:00
dokument Informacja z dnia 10 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/43 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-09-10 15:05:56
Informacja z dnia 10 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/42 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-09-10 15:04:02
Zarządzenie Nr 69 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - (artykuł stracił ważność) 2015-08-31 14:57:33
V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina... - (artykuł stracił ważność) 2015-07-15 08:03:09
Zarządzenie Nr 61/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - (artykuł stracił ważność) 2015-07-14 10:48:21
Zarządzenie Nr 60/2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - (artykuł stracił ważność) 2015-07-14 10:47:33
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/47 o pow.0,1269 ha - (artykuł stracił ważność) 2015-06-25 10:47:27
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/46 o pow.0,1127 ha - (artykuł stracił ważność) 2015-06-25 10:44:47
Informacja z dnia 19 czerwca 2015r o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/45 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-06-19 13:26:19
Informacja z dnia 19 czerwca 2015r o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/44 w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2015-06-19 13:25:15
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 100/43 o pow. 0,1255 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-06-17 09:02:50
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 100/42 o pow. 0,1200 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-06-17 09:02:07
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 596 o pow. 0,1295 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-06-11 13:33:43
Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-24 11:33:50
Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2552 o pow. 0,0681 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-24 11:16:01
Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2551 o pow. 0,0540 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-24 11:14:47
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/49 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-21 12:11:05
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/48 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-21 12:09:43
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/47 o pow. 0,1269 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-09 11:21:59
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/46 o pow. 0,1127 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-09 11:21:17
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/45 o pow. 0,1200 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-09 11:20:40
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/44 o pow. 0,1237 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-04-09 11:19:49
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2015-02-09 11:15:32
VI ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2015-02-09 11:13:17
Informacja o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 2551 o pow. 0,0540 ha, 2552 o pow. 0,0681 ha, 2553 o pow. 0,0778 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2014-12-05 14:33:10
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/44 o pow. 0,1237 ha, 100/45 o pow. 0,1200 ha, 100/46 o pow. 0,1127 ha, 100/47 o pow. 0,1269 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2014-12-05 10:00:00
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 594 - (artykuł stracił ważność) 2014-11-28 13:32:29
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 593 - (artykuł stracił ważność) 2014-11-28 13:28:48
Informacja o rozstrzygnięciu z dnia 25 listopada 2014r. - dotyczy II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2014-11-26 14:53:14
Informacja o rozstrzygnięciu z dnia 24 listopada 2014r. - dotyczy II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2014-11-24 11:46:45
Informacja o rozstrzygnięciu z dnia 21 listopada 2014r. - dotyczy II ustnego przetargu nieograniczonnego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2014-11-24 11:42:16
Informacja o rozstrzygnięciu - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - (artykuł stracił ważność) 2014-11-18 12:09:57
V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka (ul.Rumiankowa) - (artykuł stracił ważność) 2014-10-13 12:02:19
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka (16 działek) - (artykuł stracił ważność) 2014-10-13 11:57:54
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2551 o pow. 0,0540 ha, nr 2552 o pow. 0,068 1 ha, nr 2553 o pow. 0,0778 ha,dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SLl 8/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2014-09-15 09:33:39
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 100/44, 100/45, 100/46, 100/47, stanowiących własność Powiatu Słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2014-09-09 13:46:47
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, stanowiących własność Powiatu Słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2014-09-04 12:07:15
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 596 o pow. 0,1295 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2014-09-01 11:53:18
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 595 o pow. 0,1404 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2014-09-01 11:52:41
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 594 o pow. 0,0956 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2014-09-01 11:51:56
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 593 o pow. 0,0906 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2014-09-01 11:51:06
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - (artykuł stracił ważność) 2014-08-28 12:50:13
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 100/48 o pow. 0,1132 ha, dz. nr 100/49 o pow. 0,1147 ha, dz. nr 100/51 o pow. 0,0387 ha, dz. nr 592 o pow. 0,1111 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - (artykuł stracił ważność) 2014-08-26 09:18:14
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2014-07-21 10:54:08
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - (artykuł stracił ważność) 2014-07-21 10:48:34
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (16 działek) - (artykuł stracił ważność) 2014-07-21 10:41:37
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2551, 2552, 2553 - (artykuł stracił ważność) 2014-06-30 14:34:56
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1, Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki nr 2551, 2552, 2553 o łącznej pow. 0,1999 ha, zlokalizowana w południowo zachodniej części miasta Ustka przy ul. Rumiankowej niezabudowana, zadrzewiona i ni - (artykuł stracił ważność) 2014-05-21 08:29:20
Informacja o rozstrzygnięciu: 1) IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wielka Wieś, gm. Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00006706/0; 2) IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 212/1, o p - (artykuł stracił ważność) 2014-04-14 10:07:54
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00107393/0 - (artykuł stracił ważność) 2014-04-14 10:05:20
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - (artykuł stracił ważność) 2014-04-09 14:04:25
Informacja o rozstrzygnięciu VII ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596 - (artykuł stracił ważność) 2014-03-17 13:35:36
Informacja o rozstrzygnięciu VII ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47 - (artykuł stracił ważność) 2014-03-11 15:07:22
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr. 2551 o pow. 0,0540 ha, dz. nr 2552 o pow. 0,0681 ha, dz. nr 2553 o pow. 0,0778 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2014-03-06 15:19:36
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wielka Wieś, gm. Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00006706/0 - (artykuł stracił ważność) 2014-02-28 09:35:22
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha, położonej w obrębie Pobłocie, gmina Główczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SL1S/00008849/8 - (artykuł stracił ważność) 2014-02-28 09:34:19
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - (artykuł stracił ważność) 2014-02-28 09:33:34
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00107393/0 - (artykuł stracił ważność) 2014-02-28 09:32:43
VII ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47 - (artykuł stracił ważność) 2014-01-27 07:41:42
VII ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596 - (artykuł stracił ważność) 2014-01-27 07:37:13
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2014-01-27 07:34:46
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr. 2551 o pow. 0,0540 ha, dz. nr 2552 o pow. 0,0681 ha, dz. nr 2553 o pow. 0,0778 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2013-11-27 15:18:06
Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetarg nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596)) - (artykuł stracił ważność) 2013-10-22 14:39:56
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - (artykuł stracił ważność) 2013-10-21 08:58:00
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrębie miasta Ustka stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00028433/5 - (artykuł stracił ważność) 2013-10-17 09:09:27
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290/2, o pow. 0,2440 ha, położonej w obrębie Wielka Wieś, gmina Główczyce, oraz w miejscowości Pobłocie w obrębie geodezyjnym Pobłocie, gmina Główczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha - (artykuł stracił ważność) 2013-10-16 14:52:26
Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetarg nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47) - (artykuł stracił ważność) 2013-10-15 13:18:44
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290/2, o pow. 0,2440 ha, położonej w obrębie Wielka Wieś, gmina Główczyce, oraz w miejscowości Pobłocie w obrębie geodezyjnym Pobłocie, gmina Główczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha - (artykuł stracił ważność) 2013-09-13 07:45:59
VI ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596) - (artykuł stracił ważność) 2013-09-04 07:50:39
VI ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47) - (artykuł stracił ważność) 2013-09-04 07:49:07
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrębie miasta Ustka stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00028433/5 - (artykuł stracił ważność) 2013-09-04 07:46:36
Informacja o rozstrzygnięciu rokowań na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w miejscowości Warcino, gm. Kępice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 121/7 o pow. 0,3385 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miastku prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012093/9. - (artykuł stracił ważność) 2013-07-22 13:49:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
22 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Mirosław Górak

Data publikacji:
22 lip 2013, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
22 lip 2013, godz. 13:49