Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekty uchwał Rady Powiatu z 2024 roku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-07-19 07:59:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-07-19 07:56:50
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2024-07-19 07:47:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/661/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Ustka na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-07-10 11:24:23
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą powiatową - ulicą Mikołaja Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej Nr 1197G 2024-07-10 11:23:21
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2024-07-10 11:22:24
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-06-17 07:41:48
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-06-17 07:40:00
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słupskiego 2024-06-12 11:05:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok 2024-06-10 14:18:39
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2024-06-10 14:17:48
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok 2024-06-10 14:16:59
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/607/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-06-10 10:14:09
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/605/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Kobylnica na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-06-10 10:13:12
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś” 2024-06-10 10:12:06
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2024 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-22 11:28:16
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2024-05-22 11:27:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-05-15 10:49:14
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-05-15 10:48:16
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LIV/517/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim” 2024-05-15 10:46:51
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Redzikowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo” 2024-05-15 10:45:48
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2022-2023". 2024-05-15 10:44:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030” 2024-05-15 10:43:54
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Redzikowo zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem odcinków w miejscowościach Gać od km 10+630 do km 9+900 oraz Swołowo od km 8+000 do km 7+315) 2024-05-15 10:42:38
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/339/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)” 2024-05-15 10:41:20
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-15 10:34:13
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej 2024-05-15 10:32:22
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komsiji Gospodarki i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-15 10:31:13
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komsiji Finansów i Rzowoju Powiatu Słupskiego 2024-05-15 10:30:07
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komsiji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-15 10:28:49
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania KOmisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-15 10:27:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupskiego 2024-05-09 13:51:41
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego 2024-05-09 13:41:47
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupskiego 2024-05-09 13:33:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupskiego 2024-05-09 13:32:34
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 2024-05-09 13:31:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-09 13:30:39
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-03-20 08:22:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-03-20 08:21:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024 – 2026 2024-03-20 08:20:02
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LIX/570/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Damnica na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)” 2024-03-20 08:18:41
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/609/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Potęgowo na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” 2024-03-14 10:04:35
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/608/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” 2024-03-14 10:03:40
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/639/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” 2024-03-14 10:02:34
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LIX/572/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)” 2024-03-14 10:01:32
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino)" 2024-03-14 10:00:20
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” 2024-03-14 09:45:15
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-03-14 09:42:57
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Ustka na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” 2024-03-14 09:41:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Ustka na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-03-14 09:40:21
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2024-03-14 09:39:05
Projekt uchwały Rady Powiatu Słuspkiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2024-03-14 09:37:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słuspkiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-02-20 10:28:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-02-20 10:27:53
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024 2024-02-20 10:26:33
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLV/430/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)” 2024-02-20 10:23:41
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LIX/571/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)” 2024-02-20 10:21:43
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce)" 2024-02-20 10:19:29
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” 2024-02-20 10:16:02
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2024-02-20 10:05:38
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2024-02-20 10:04:43
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2024-02-20 10:03:15
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2024-02-20 10:02:23
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2024-02-20 10:01:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2024-02-20 10:00:25
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” 2024-02-15 13:33:56
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” 2024-02-15 13:31:25
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” 2024-02-15 13:30:10
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-02-15 13:28:30
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Kępice na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” 2024-02-15 13:26:07
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w prawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu ,, Nagłośnienie hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce” 2024-02-15 13:24:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ,,Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2024 r.” 2024-02-15 12:34:28
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024- 2026 2024-02-15 12:32:27
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr LXIII/617/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-01-16 08:15:52
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024 2024-01-16 08:14:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słuspkiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-01-16 08:13:11
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-01-16 08:12:17
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/553/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia przez Powiatu Słupski od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo – granica powiatu (gmina Kępice)” 2024-01-16 08:11:16
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2024-01-16 08:10:14
Projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku: wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce)" 2024-01-16 08:06:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jan Olech

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Miłosz Chojnacki

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Miłosz Chojnacki

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 09:44