Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Starosty z 2024 roku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 42/2024 Starosty Słupskiego z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie procedury zarządzania projektem „Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski” 2024-07-22 14:47:50
Zarządzenie Nr 41/2024 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2024-07-18 13:29:30
Zarządzenie Nr 40/2024 Starosty Słupskiego z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych 2024-07-18 09:38:43
Zarządzenie Nr 39/2024 Starosty Słupskiego z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-07-17 14:56:47
Zarządzenie Nr 38/2024 Starosty Słupskiego z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wydania zaleceń do opracowania miejskich/gminnych planów zarządzania kryzysowego 2024-07-16 13:15:13
Zarządzenie Nr 37/2024 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie organizacji konkursu fotograficznego pn. "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2024" 2024-07-15 12:20:26
Zarządzenie Nr 36/2024 Starosty Słupskiego z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych" 2024-07-09 13:46:24
Zarządzenie Nr 35/2024 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zasad rachunkowości dla realizacji działań współfinansowanych ze środków UNICEF 2024-07-01 13:00:51
Zarządzenie Nr 34/2024 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie procedury zarządzania projektem „Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce” 2024-06-21 10:27:35
Zarządzenie Nr 33/2024 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie procedury zarządzania projektem „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj” 2024-06-21 10:21:14
Zarządzenie Nr 32/2024 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2024-06-20 09:11:51
Zarządzenie Nr 31/2024 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2024-06-12 14:45:03
Zarządzenie Nr 30/2024 Starosty Słupskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu działalności kontrolnej prowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku” 2024-06-11 09:53:54
Zarządzenie Nr 29/2024 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-06-07 14:16:04
Zarządzenie Nr 28/2024 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureata powiatowego etapu konkursu „ Piękna Wieś Pomorska 2024” 2024-06-07 14:07:17
Zarządzenie Nr 27/2024 Starosty Słupskiego z dnia 4 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2024-06-04 11:05:13
Zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Słupskiego z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2024-05-29 10:05:00
Zarządzenie Nr 25/2024 Starosty Słupskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji działań wynikających z porozumienia z UNICEF zapewniających wsparcie w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym ze wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim 2024-05-27 15:21:39
Zarządzenie Nr 24/2024 Starosty Słupskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2024-05-27 13:41:35
Zarządzenie Nr 23/2024 Starosty Słupskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2024-05-23 15:07:01
Zarządzenie Nr 22/2024 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-05-20 13:11:11
Zarządzenie nr 21/2024 Starosty Słupskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2024-05-16 12:47:42
Zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Słupskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku 2024-05-07 10:40:31
Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Słupskiego z dnia 6 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2024-05-06 15:18:57
Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-05-06 14:04:14
Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku - czerwiec 2024 / grudzień 2025" 2024-04-16 13:42:51
Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-03-22 14:47:41
Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Słupskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-03-21 09:33:29
Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Słupskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku 2024-03-21 09:23:23
Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2024-03-18 09:04:35
Zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2024 rok 2024-03-18 08:59:56
Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 2024-03-15 14:57:25
Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Słupskiego z dnia 12 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2024-03-12 14:12:58
Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Słupskiego z dnia 12 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy (APP) dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2024-03-12 11:12:30
Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Słupskiego z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku - czerwiec 2024 / grudzień 2025" 2024-03-12 08:16:30
Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu słupskiego 2024-03-05 13:13:36
Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Słupskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2024 roku 2024-02-28 13:47:23
Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Słupskiego z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2024-02-20 13:32:31
Zarządzenie Nr 4/2024 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu słupskiego 2024-02-02 13:10:19
Zarządzenie Nr 3/2024 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2024 roku 2024-01-31 14:05:31
Zarządzenie Nr 2/2024 Starosty Słupskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2024-01-18 11:01:02
Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie planu kontroli na 2024 r. 2024-01-11 12:39:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
10 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Edyta Sobieska-Leśniańska

Data publikacji:
10 sty 2024, godz. 08:35

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Sobieska-Leśniańska

Data aktualizacji:
10 sty 2024, godz. 08:35