Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2024

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SKM C450i24032810220 (JPG, 790.98Kb) 2024-03-28 09:58:30 0

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic działek ewidencyjnych o numerach: 618/1 i 273 położonych w obrębie ewidencyjnym Izbica (gmina Główczyce) 2024-07-24 08:41:33
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Leśnej w Bolesławicach 2024-07-22 10:57:18
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic działek ewidencyjnych o numerach: 96 i 97 położonych w obrębie ewidencyjnym Żochowo (gmina Potęgowo) 2024-07-17 07:28:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych 2024-07-12 11:46:27
obwiesczenie o wydaniu w dniu 20 maja 2022 roku decyzji nr 353/2022 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”, na działkach numer: 1/3, 187/3, 191/6, 192/1, 193, 268, 515, 517, oraz powstałe w wyniku podziału działki nr: 1/11, 93/9, 93/7, 197/3, 472/6, 518/1 w miejscowości Kępice, w obrębie ewidencyjnym Kępice, w gminie Kępice; a także na działkach nr 93/1, 189, 190/1, 191/7, 192/2, 197/2, 270/2, 380, 381, 382, 383, 516/2 oraz powstałych w wyniku podziału działkach nr: 93/8, 93/10, 197/4, 472/7, 518/2 w miejscowości Kępice, w obrębie ewidencyjnym Kępice, w gminie Kępice. 2024-07-12 11:19:29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łupawy w km 54+400 za pomocą istniejącego jazu na dz. nr 99 obr. Poganice oraz korzystanie z wód powierzchniowych ww. rzeki do celów energetyki wodnej w Elektrowni Wodnej Poganice. - (artykuł stracił ważność) 2024-07-09 14:55:45
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej: „budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą, ulica Wichrowa w Łosinie gmina Kobylnica”. - (artykuł stracił ważność) 2024-07-09 13:21:46
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej :budowa ulicy Leśny Zakątek w Kobylnicy - (artykuł stracił ważność) 2024-07-08 09:00:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 334/2024 z dnia 2 lipca 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. - (artykuł stracił ważność) 2024-07-03 08:42:09
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 330/2024 z dnia 01 lipca 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych od ul. Gorzelnianej do ulicy Jesionowej m. Dębina Gmina Ustkana działkach nr: 108, 95/4, 107, 95/11, 95/9, 96/46 (powstałej z podziału działki nr 96/6), 96/48 (powstałej z podziału działki nr 96/35), 104/17, 89, 87/24 (powstałej z podziału działki nr 87/2), 88/3 (powstałej z podziału działki nr 88/1), 88/5 (powstałej z podziału działki nr 88/2), 82, 81,78 80/10, 80/13, 78, 18/11 (powstałej z podziału działki nr 18/7), 18/8 (powstałej z podziału działki nr 18/2), 16, 14/4, 14/34, 14/31, 104/21 (powstałej z podziału działki nr 104/2), 104/22 (powstałej z podziału działki nr 104/2) 652/1 (powstałej z podziału działki nr 652) w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2024-07-02 14:36:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Redzikowo w sprawie wygaszenia (w części) decyzji Starosty Słupskiego Nr 783/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk”. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-21 11:03:07
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 307/2024 z dnia 19.06.2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych od ulicy Żeglarzy, Głogowej i ulicy Łączącej ul. Wczasową z Traktem Pierwszych Rybaków m. Rowy gm. Ustka”. Wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: na działkach nr: 174/5, 161/2, 161/4, 160/6, 142/4, 8/21, 8/20, 138, 8/1, 8/44 (8/34), 8/47 (8/33), 8/26, 8/49 (8/32), 8/40 (8/35), 836 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka; - (artykuł stracił ważność) 2024-06-19 15:22:06
obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 114209G – ulica Szczecińska w Kobylnicy i nr 114210G ulica Słupska w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, na terenie gminy Kobylnica. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-19 10:39:56
obwiesczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Machowinko” na działkach nr 67/6, 67/3, 15/3 w obrębie Machowinko, w Gminie Ustka - (artykuł stracił ważność) 2024-06-17 10:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: „Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk”. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-14 11:26:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Energa Wytwarzanie S.A. pozwolenia wodnoprawnego oraz wygaszenia decyzji nr 93/04 Starosty Słupskiego z dnia 16.07.2004 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-11 13:58:06
Informacja - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (ponowne, w związku z podziałem działki 304/25 na działki nr 304/30 i 304/31) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4501A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 304/30 i 304/31 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Redzikowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-11 12:46:29
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2024r. o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów 2024-06-07 12:22:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: GD.ZUZ.3.4210.553.2023.KT pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łupawy do celów energetyki wodnej w Elektrowni Wodnej Łupawa, a także stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Słupskiego znak: ROŚ.III.6223-21/03. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-24 13:02:16
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o numerach: 498/1, 498/2, 508/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Główczyce (gmina Główczyce) – odcinki graniczące z działką numer 499 - (artykuł stracił ważność) 2024-05-22 07:45:47
obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe inwestycji drogowej -budowa ulicy Tęczowej w Bolesławicach - (artykuł stracił ważność) 2024-05-17 10:31:14
obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejacego budynku przetwórni rybnej i rozbiórkę namiotowej hali magazynowej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 222/1, 222/2 - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 13:20:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-15 08:46:47
Informacja o przeprowadzeniu czynności w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 499 z działką ewidencyjną nr 498/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Główczyce (gmina Główczyce - (artykuł stracił ważność) 2024-05-14 15:16:24
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na lokalizację inwestycji drogowej pn "Budowa dróg gminnych od Ulic Żeglarzy, Głogowej i ulicy łączącej ul. Wczasową z Traktem Pierwszych Rybaków m. Rowy gm. UstkaWykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: na działkach nr: 174/5, 161/2, 161/4, 160/6, 142/4, 8/21, 8/20 (przejmowana w całości), 138, 8/1, 8/44 (powstałej z podziału działki nr 8/34), 8/47 (powstałej z podziału działki nr 8/33), 8/26, 8/49 (powstałej z podziału działki nr 8/32), 8/40 (powstałej z podziału działki nr 8/35), 836 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka; - (artykuł stracił ważność) 2024-05-10 12:35:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (ponowne) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-10 10:54:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, w sprawie wydania decyzji ZRID - (artykuł stracił ważność) 2024-05-08 10:27:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na cyt. „Przebudowie drogi powiatowej nr 1139 Damnica – Główczyce na odcinku od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś”. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-07 10:53:37
Obwieszczenie nr GN.6821.8.2023.V z dnia 30 kwietnia 2024 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym działki w gm. Kobylnica. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 11:34:54
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 459 obręb Żelice, gm.Kępice z działkami przyległymi o numerach 31, 32, 33, 34, położonymi w obrębie Żelice, gm. Kępice. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 10:52:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dot. udzielenia pozwolenia wodoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łupawy w km 54+400 za pomocą istniejącego jazu na dz. nr 99 obr. Poganice oraz korzystania w wód powierzchniowych ww. rzeki do celów energetyki wodnej w Elektrowni Wodnej Poganice. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-29 12:31:08
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodoprawnego na usługi wodne - piętrzenie wód rzeki Łupawy, korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łupawy do celów energetyki wodnej na Stopniu Wodnym Smołdzino, szczególne korzystanie w wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb oraz wygaszenie decyzji nr 93/04 Starosty Słupskiego znak: ROŚ.111.6223-41/02 . - (artykuł stracił ważność) 2024-04-18 08:50:08
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji dla MEW BAŁTYK III Sp. z o.o. stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia woodoprwanego udzielonego decyzją z dnia 10.01.2024 r. znak: SZ.ZUZ.2.4210.339.2023.WP oraz udzialającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowu retencyjnego R3 z wylotami i wylotu WKD do rowu melioracyjnego R-6 na działce o nr ewid. 148/4 obręb Pęplino oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej stacji elektroenergetycznej do rowu melioracyjnego R- 6 w związku z zadaniem " Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW BAŁTYK III- odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". - (artykuł stracił ważność) 2024-04-18 08:35:06
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w obrębie Słonowiczki, gmina Kobylnica - (artykuł stracił ważność) 2024-04-17 08:27:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (obwieszczenie ponowne). - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 10:13:24
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - lądowego odcinka trójżyłowego morskiego kabla elektroenergetycznego wyprowadzającego moc z morskiej elektrowni wiatrowej FEW BALTIC II. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-09 11:57:34
Decyzja nr 89/2024 Starosty Słupskiego zmieniająca decyzję nr 380/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., znak: ŚR-I.6222.1.2016, zmienioną decyzją nr 150/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., znak: ŚR.6222.1.2020.II, - (artykuł stracił ważność) 2024-04-08 13:56:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: - wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją znak: SZ.ZUZ.2.4210.339.2023.WP, - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj, rowu retencyjnego R3 z wylotami i wylotu WKD do rowu melioracyjnego R-6 na działce nr 148/4 obręb 0017 Pęplino oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej stacji elektroenergetycznej do rowu melioracyjnego R-6 w związku z zadaniem pt. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". - (artykuł stracił ważność) 2024-04-08 11:28:02
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak SZ.ZUUZ.2.4210.324.2023.BW z dnia 16.02.2023 r. dla Spółki MFW Bałtyk II Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-04 09:17:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-02 12:08:07
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informujące o wydaniu decyzji znak: G.RUZ.4219.4.2024.3.AK o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.737.2022.AO i o przekazaniu sprawy do ponownegoo rozpatrzenia przez organ I instancji. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-02 10:16:09
obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji - (artykuł stracił ważność) 2024-04-02 09:21:40
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Wójta Gminy Redzikowo, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-26 12:27:04
Ogłoszenie GN.6821.15.2023.V z dnia 21 marca 2024 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 10:06:25
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 marca 2024 r. decyzji nr 119/2024 udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo – Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą; inwestycja jest zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Redzikowo na działkach nr: 112/4, 112/3, 128/15, 113/1, 114/1, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/5, 84/6 i 85/1 oraz w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Redzikowo na działkach nr: 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 392/2, 391, 434, 316/1, 317, 322, 448, 450 i 324. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 08:24:14
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyji pozwolenia na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej PS NR SLU4901A wraz z instalacją radiokomunikacyjnąi infrastrukturą zasilającą na działce nr 45 obręb ewidencyjny Grąsino, gmina Redzikowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 09:53:18
obwieszczenie o wydaniu decyzji pod nazwą :budowa ulicy Młyńskiej w Kobylnicy trybie spec ustawy - (artykuł stracił ważność) 2024-03-14 10:46:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4501A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 304/25 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Redzikowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-13 12:05:21
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030" - (artykuł stracił ważność) 2024-03-07 14:59:14
ponowne obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg gminnych od ul. Gorzelnianej do ulicy Jesionowej w m. Dębina Gmina Ustka”. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-06 15:20:07
Zawiadomienie o wznowieniu, wyznaczeniu znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 98/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Redzikowo z działkami ewidencyjnymi nr: 48/4, 79, 97/2, 98/4 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Redzikowo 2024-02-29 09:32:58
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Pobłocie na działce nr 296 2024-02-28 15:22:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 92/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 119147G w ramach zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G na odcinku od Kusowa do Krępy Słupskiej”. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 14:03:11
obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia - sprawa SZ.ZUZ.2.4210.325.2023.BW - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 11:12:55
obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia - sprawa SZ.ZUZ.2.4210.324.2023.BW - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 11:10:31
Zawiadomienie o wznowieniu, wyznaczeniu znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 98/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Redzikowo z działkami ewidencyjnymi nr: 48/4, 79, 97/2, 98/2, 98/4, 98/5 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Redzikowo 2024-02-27 15:01:12
Obwieszczenie GN.6821.9.2023.V z dnia 23 lutego 2024 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2024-02-23 12:19:28
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku w związku z zakończeniem zbierania dowodów w sprawie dot. udzielena Energa Wytwarzanie S.A. pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łupawy oraz korzystanie z wód powierzchniowych ww. rzeki do celów energetyki wodnej w Elektrowni Wodnej Łupawa, a także wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Słupskiego znak: ROŚ.III.6223-21/21/03. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-23 10:59:43
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 82/2024 z dnia 21.02.2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi Grabno – Przewłoka gm. Ustka”” - na działkach nr: 134/1, 117, 130/2, 279/2, 1075, 130/42, 130/51, 130/58, 279/4, w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka; - na działkach nr: 76/4, 77/4, 78/2, 64, 84, 42, 279/3, 44/1, 180/3, 181/8, 182/7, 179/3, 182/11, 183/10, 181/10, 181/12, 178/1, 182/9 w miejscowości Grabno, w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; - (artykuł stracił ważność) 2024-02-21 13:49:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 73/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk”. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-14 14:16:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Wójtowi Gminy Kobylnica decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-14 11:03:52
obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 621/2023 z dnia 26 października 2023 roku - przebudowa drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Łódki-Retowo w zakresie wykonanie drogi dla rowerów”, na działkach numer: 161/2, 127, 161/3, 139 w obrębie ewidencyjnym Retowo, w gminie Smołdzino. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-13 12:55:11
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łupawy za pomocą istniejącego jazu oraz korzystanie z wód powierzchniowych ww. rzeki a także wygaszania pozwolenia wodnoprawnego Starosty Słupskiego znak: ROŚ.III.6223-20/03 z dnia 09.07.2004 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-12 12:14:16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządy Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.348.2023.MR udzielającej pozwolenie wodnoprawne Spółce MFW III sp. z o.o. na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz rzekę Strugę Lędowską dwutorowej linii kablowej 220 kV wraz z kablami teletechnicznymi, metodą bezwykopową w rurach osłonowych, na terenie działek nr 26/1, 162/2, 178 obręb Lędowo, gm. Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 13:48:19
Obwieszczenie Dyrektora Zarządy Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.349.2023.MR udzielającej pozwolenie wodnoprawne Spółce MFW II sp. z o.o. na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz rzekę Strugę Lędowską dwutorowej linii kablowej 220kV wraz z kablami teletechnicznymi, metodą bezwykopową w rurach osłonowych, na terenie działek nr 26/1, 162/2, 178 obręb Lędowo, gm. Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 12:21:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1) usługi wodne - pietrzenie wód rzeki Łupawy dla Stopnia Wodnego Smołdzino, 2) usługi wodne - korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łupawy do celów energetyki wodnej na Stopniu Wodnym Smołdzino, 3) szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 10:37:48
zawiadamia o wydaniu w dniu 26 października 2023 roku decyzji nr 621/2023 udzielającej pozwolenia na budowę pod nazwą „przebudowa drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Łódki-Retowo w zakresie wykonanie drogi dla rowerów”, na działkach numer: 161/2, 127, 161/3, 139 w obrębie ewidencyjnym Retowo, w gminie Smołdzinie. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-08 15:12:08
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą, ulica Wichrowa w Łosinie gmina Kobylnica”. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-05 11:30:54
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Tęczowej w Bolesławicach. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 13:47:23
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Słupski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, likwidację urządeń wodnych i przebudowę urządzeń wodnych. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 12:13:08
obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wydaniu decyzji znak SZ.ZUZ.2.4210.338.2023.MR z dnia 18.01.2024 r. udzielająca pozwoleniue wodnoprawne Spółce MFW Bałtyk III Sp. z o. o. na prowadzenie pod dnem rzeki Pogorzeliczki, linii kablowej 400 kV wraz z kablami teletechnicznymi, metodą bezwykopową w rurach osłonowych, na terenie działki nr 170 obręb Pęplino, gmina Ustka - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 12:13:03
obwieszczenie zawiadamiające, że została wydana deczyja znak SZ.ZUZ.2.4210.337.2023.MR z dnia 18.01.2024 r. udzialająca pozwolenie wodnoprawne Spółce MFW Bałtyk II Sp. z o.o. na prowadzenie pod dnem rzeki Pogorzeliczki, linii kablowej 400 kV wraz z kablami teletechnicznymi, metodą bezwykopową w rurach osłonowych, na terenie działki nr 170 obręb Pęplino, gmina Ustka - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 11:58:39
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa drogi gminnej ulica Młyńska w miejscowości Kobylnica - (artykuł stracił ważność) 2024-01-31 11:58:53
zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg gminnych od ul. Gorzelnianej do ulicy Jesionowej w m. Dębina Gmina Ustka”. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-26 14:50:37
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę zbiorników, budowę rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej nr 114021G wraz z przepustami pod zjazdami, likwidację rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej nr 114021G, przebudowę przepustów w drodze gminnej nr 114021G oraz na Strudze Ścięgnickiej, położonych na terenie działek geodezyjnych nr 85, 88, 89,43/3, 42, 90, 91, 40, 39, 92, 93, 94/4, 94/1, 95, 154, 113, 114, 94/3, 86/1, 147, 155 obręb 0024 Ścięgnica, nr 203, 204, 192, 205, 206, 207, 181, 208, 209, 254, 244, 115, 161/6,161/7, 161/3, 187,202,193/2,193/1, 126/2, 256, obręb 0027 Wrząca, gm. Kobylnica w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 114023G i 114021G na odcinku Wrząca-Ścięgnica". - (artykuł stracił ważność) 2024-01-25 15:27:06
Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.251.2023.MD z dnia 08.01.2024 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. na wykonanie urządzeń wodnych - zbiornika odparowalno-chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej i drenaży na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400kV (działka nr 246/4, obręb ewidencyjny Gać) oraz usługę wodną - odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczoej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego tj. ww. zbiornika odparowalno-chłonnego. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-23 10:27:48
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie odwołania od decyzji znak:GD.ZUZ.3.4210.737.2022. AO stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację urządzeń Małej Elektrowni Wodnej i przylegającego do niej jazu na kanale Młyńskim w Słupsku udzielonego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku decyzją Prezydenta Słupska nr 4/99 z dnia 25.06.1999 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-22 12:03:23
obwieszczenie o wydaniu decyzji dla MFW Bałtyk II Sp. z o.o. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowy melioracyjnego R-7b oraz rowu przydrożnego bez nazwy polegającą na wykonaniu przepustów na działkach o nr ewid. 29/4 i 80 obręb Duninowo PGR, gm. Ustka w związku z zadaniem inwestycyjnym pt. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". - (artykuł stracił ważność) 2024-01-19 09:32:39
obwieszczenie o wydaniu decyzji dla MFW Bałtyk II Sp. z o.o. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowy retencyjnego R2 z wylotami i wylotu WKD do rowu na działkach o nr ewid 148/4 obręb Pęplino i 80 obręb Duninowo PGR, gm. Ustka oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego R-7b w związku z zadaniem inwestycyjnym pt "Budowa zespołu urzadzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-19 09:18:45
obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowy retencyjnego R3 z wylotami i wylotu WKD do rowu melioracyjnego R-7b na działkach o nr ewid 148/4 obręb Pęplino i 80 obręb Duninowo PGR, gm. Ustka oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego R-7b w związku z zadaniem inwestycyjnym pt "Budowa zespołu urzadzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-19 09:10:22
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.4212.348.2023.MR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz przez rzekę Strugę Lędowoską dwutorowej linii kablowej 220 kV wraz z kablami teletechnicznymi w rurach osłonowych na terenie działek nr 26/1, 162/2, 178 obręb Lędowo, gmina Ustka, w ramach realizacji zadania "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". - (artykuł stracił ważność) 2024-01-19 08:38:09
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.4212.349.2023.MR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz przez rzekę Strugę Lędowoską dwutorowej linii kablowej 220 kV wraz z kablami teletechnicznymi w rurach osłonowych na terenie działek nr 26/1, 162/2, 178 obręb Lędowo, gmina Ustka, w ramach realizacji zadania "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". - (artykuł stracił ważność) 2024-01-19 08:33:03
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 16 stycznia 2024 roku decyzji nr 15/2024 obejmującej pozwolenie na budowę: hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowo-ekspozycyjnym wraz zewnętrznymi instalacjami wodnymi i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi, ogrodzeniem terenu i innymi niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu; inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr: 243/2, 243/5, 243/6, 243/7, 243/8, 243/9, 243/12, 234/13, 243/14, 243/15 w miejscowości Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Redzikowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-17 12:29:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.333.2023.PM dla MFW BAŁTYK II Sp. z o.o., MFW BAŁTYK III Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę drenażu rolniczego na terenie projektowanych lądowych stacji transformatorowych Bałtyk II i Bałtyk III (dz. nr 148/3, 148/4, obręb Pęplino, gm. Ustka). - (artykuł stracił ważność) 2024-01-17 11:38:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.332.2023.PM dla MFW BAŁTYK II Sp. z o.o., MFW BAŁTYK III Sp. z o.o., udzielającej pozwolenie wodnoprawne na zmianę przebiegu trasy rowu melioracyjnego R-6 o długości 182,6 m oraz rowu bezodpływowego bez nazwy, odługości 38,8 m (dz. nr 148/3, 148/4, obręb Pęplino, gm. Ustka). - (artykuł stracił ważność) 2024-01-17 11:29:55
Obwieszczenie SZ.ZUZ.2.4210.325.2023.BW z dnia 05.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie 2024-01-16 10:25:05
Obwieszczenie SZ.ZUZ.2.4210.324.2023.BW z dnia 05.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie 2024-01-16 10:24:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk”. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 09:35:56
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.338.2023.MR - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Moniki Czajki - ENPROM Sp. z o. o., działającej na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz MFW BAŁTYK III Sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Pogorzel iczkę, linii kablowej 400 kv wraz z kablami teletechnicznymi w rurach osłonowych na terenie działki nr 170 obręb Pęplino, gmina Ustka... - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 15:21:38
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.337.2023.MR - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Moniki Czajki - ENPROM Sp. z o. o., działającej na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz MFW BAŁTYK II Sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Pogorzeliczkę, linii kablowej 400 kV wraz z kablami teletechnicznymi w rurach osłonowych na terenie działki nr 170 obręb Pęplino, gmina Ustka... - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 15:15:23
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.333.2023.PM - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MFW BAŁTYK II Sp. z o.o., MFW BAŁTYK III Sp. z o.o., które reprezentuje pełnomocnik Bartosz Nawracała ENPROM Sp. z o. o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę drenażu rolniczego na terenie projektowanych lądowych stacji transformatorowych Bałtyk II i Bałtyk III (działki geodezyjne nr 148/3 i 148/4, obręb ewidencyjny Pęplino, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie)... - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 15:10:26
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.332.2023.PM - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MFW BAŁTYK II Sp. z o.o., MFW BAŁTYK III Sp. z o.o., które reprezentuje pełnomocnik Bartosz Nawracała ENPROM Sp. z o. o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-6 oraz rowu bezodpływowego... - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 15:02:08
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.341.2023.WP - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Bartosza Nawracały reprezentującego ENPROM Sp. z o. o., działającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz MFW BAŁTYK II Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych… - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 14:57:45
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ciągu dróg gminnych Nr 114209G – ulica Szczecińskiej w Kobylnicy i nr 114210G ulicy Słupskiej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, na terenie gminy Kobylnica. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 14:51:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Barabasz

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Fąfara

Data publikacji:
30 sty 2024, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Sebastian Wójcik

Data aktualizacji:
18 kwi 2024, godz. 09:11